Jaký je maximální důchod v roce 2016?

- Penze autor: Redakce NašePeníze.cz

Výpočet důchodu v roce 2016 je zastropován, neboť výši důchodu ovlivňuje pouze průměrná měsíční mzda do 108 tisíc Kč. Příjmy za odpracované roky nad tuto hranici nemají na výši důchodu vliv. Jaký je maximální důchod v roce 2016?

Výše státního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Osobní vyměřovací základ, neboli průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, se v roce 2016 vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2015. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění.

Příjmy nad 108 tisíc Kč se nehodnotí

Při výpočtu státního důchodu je zastoupen prvek solidarity. Při výpočtu důchodu v roce 2016 se osobní vyměřovací základ do částky 11 883 Kč započítává plně, od 11 883 Kč do 108 024 Kč z 26 % a osobní vyměřovací základ nad druhou redukční hranici již výši důchodu neovlivňuje. Tímto způsobem je nepřímo stanoven i maximální měsíční státní důchod.

Důchod

 1. Kolik byste chtěli mít v penzi naspořeno?

  Ještě při výpočtu důchodu v roce 2014 se hodnotily všechny příjmy, i když v poslední redukční hranici pouze ze 3 %. Jedním z důvodů nepřímého stanovení maximálního důchodu je skutečnost, že od roku 2008 se sociální (důchodové) pojištění odvádí pouze do stropu a z částky nad strop se již sociální pojištění během roku neplatí.

  Tabulka 1: Vývoj stropu pro platbu sociálního (důchodového) pojištění 

  Rok

  Sociální (důchodové) pojištění

  2016

  1 296 288 Kč

  2015

  1 277 328 Kč

  2014

  1 245 216 Kč

  2013

  1 242 432 Kč

  2012

  1 206 576 Kč

  2011

  1 781 280 Kč

  2010

  1 707 048 Kč

  2009

  1 130 640 Kč

  2008

  1 034 880 Kč

  Když zaměstnanec během roku dosáhne stropu, tak je mu ze mzdy odvedeno sociální pojištění naposledy za měsíc, kdy je stropu dosaženo, a v dalších měsících již sociální (důchodové) pojištění neplatí.

  Praktický příklad

  Pan Černý měl v letech 1986 až 2015 roční příjem na úrovni 2 400 000 Kč v současné hodnotě. Dřívější příjmy jsou převedeny na současnou úroveň koeficienty zohledňujícím inflaci. V letech 2008 až 2015 se při výpočtu důchodu zohledňuje příjem pouze na hranici maximálního vyměřovacího základu.

  • Osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky) pana Černého při výpočtu důchodu v roce 2016 činí 176 070 Kč. Z důvodu stropu v letech 2008 až 2015 není osobní vyměřovací základ 200 000 Kč (2 400 000 Kč: 12 měsíců), ale právě 176 070 Kč.
  • Pan Černý získá dobu pojištění v rozsahu 42 let.
  • Měsíční důchod pana Černého činí 25 675 Kč a dosahuje pouze 13 % (25 675 Kč : 200 000 Kč) hrubé mzdy dosahované před odchodem do důchodu.

  Tabulka 2: Výpočet státního důchodu pana Černého

  (dle legislativy roku 2016)

  Text

  Částka

  Osobní vyměřovací základ

  176 070 Kč

  První redukční hranice  (do 11 883 Kč, ze 100 %)

  11 883 Kč

  Druhá redukční hranice (od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

  24 997 Kč

  Výpočtový základ (11 883 Kč + 24 997 Kč)

  36 880 Kč

  Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5 %)

  63,0

  Procentní výměra důchodu (36 880 Kč x 63,0 %)

  23 235 Kč

  Základní výměra důchodu

  2 440 Kč

  Měsíční důchod (2 440 Kč + 23 235 Kč)

  25 675 Kč

  Zdroj: vlastní výpočet autora

  Doba pojištění ovlivňuje výši důchodu

  Z důvodu nezapočítávaní osobního vyměřovacího základu nad 108 tisíc Kč nemůže být při výpočtu státního důchodu v roce 2016 výpočtový základ vyšší než 36 880 Kč. Maximální státní důchod se tak při výpočtu důchodu v roce 2016 liší pouze dle získané doby pojištění. V přiložené tabulce máme vypočítaný maximální měsíční státní důchod dle legislativy roku 2016 v závislosti na získané době pojištění.

  -Petr Gola | Více na Investujeme.cz

  Tagy: důchod výše důchodu Výpočet důchodu pene důchod v roce 2016 maximální důchod maximální penze

  Zdroje: investujeme.cz