640 lidí již přišlo o nemocenské, protože porušili léčebný režim

7. 6. 2011 – 14:48 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

640 lidí již přišlo o nemocenské, protože porušili léčebný režim
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Celkem 42 216 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v 1. čtvrtletí 2011.

Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji – 5 261, a ve Středočeském kraji – 4 761. Počet provedených kontrol však do značné míry odráží pouze velikost a početnost daného regionu; o intenzitě provádění kontrol režimu dočasně práceneschopného pojištěnce vypovídá více podíl případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN), u nichž byla tato kontrola provedena. Největší podíl případů DPN (více než 20 %), u nichž byl režim zkontrolován, vykazuje Karlovarský kraj. V rámci České republiky bylo v průměru zkontrolováno necelých 10 % všech případů DPN.
Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce kráceno nebo odňato nemocenské 640 osobám, což představuje přibližně 66 % z celkového počtu osob, kterým bylo porušení režimu prokázáno.

Lidé, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni dodržovat stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti (kontroly jsou prováděny podle místa pobytu v době DPN) a označit byt a zvonek jmenovkou.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní pojištěnci jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Pokud bylo při kontrole zjištěno podezření na porušení režimu, zasílá OSSZ/PSSZ/MSSZ záznam o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ/PSSZ/MSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Také zaměstnavatelé mají oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 21 kalendářních dnů DPN (kdy vyplácí zaměstnavatel dočasně práceneschopnému náhradu mzdy) dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem.

Pokud práceneschopný člověk neposkytne součinnost (tedy neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) při kontrole, může mu OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. O krácení, odnětí nemocenského i o uložení pokuty rozhoduje příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce v 1. čtvrtletí 2011

 K r a j
Počet
provedených
kontrol
Počet
postihů
Jihočeský
1 988
20
Jihomoravský
(bez Brna)
3 510
60
Karlovarský
2 424
45
Královéhradecký
2 630
41
Liberecký
1 426
17
Moravskoslezský
5 261
65
MSSZ Brno
2 624
24
Olomoucký
3 444
80
Pardubický
2 497
60
Plzeňský
3 600
69
PSSZ
2 831
21
Středočeský
4 761
43
Ústecký
2 659
42
Vysočina
1 681
16
Zlínský
880
37
Celkem ČR
42 216
640

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články