Ani ve světě se důchod neobejde bez vlastních úspor. Kde je nejlepší systém?

28. 5. 2014 – 0:08 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ani ve světě se důchod neobejde bez vlastních úspor. Kde je nejlepší systém?
Důchodové systémy vyspělých zemí prochází změnami, i v zemích s propracovaným sociálním systémem se posiluje vlastní zodpovědnost občanů za životní úroveň v důchodu. Národní legislativa se přizpůsobuje finančním změnám a spoření v osobních penzijních plán | zdroj: NašePeníze.cz

Při zohlednění přiměřenosti, udržitelnosti a integrity důchodových systémů má nejlepší hodnocení dle společnosti Mercer penzijní systém v Dánsku, Nizozemí a Austrálii. Čím vítězí?

Důchodové systémy vyspělých zemí prochází změnami, i v zemích s propracovaným sociálním systémem se posiluje vlastní zodpovědnost občanů za životní úroveň v důchodu. Národní legislativa se přizpůsobuje finančním změnám a spoření v osobních penzijních plánech. Světovým trendem je vícestupňový příjem v penzi (státní důchod, zaměstnanecký systém, vlastní investice nebo příjmů z osobních penzijních fondů…). Ve studii „Pensions Global Index 2013“ od společnosti Mercer jsou penzijní systémy vybraných 20 zemí hodnoceny ve třech kategoriích:

  • Přiměřenosti – výše důchodu s ohledem na dosahovaný příjem a odvody na pojistném v produktivním životě, výsledný index ovlivňuje ze 40 %,
  • udržitelnosti – nastavení penzijního systému s ohledem na demografický vývoj v dané zemi, výsledný index ovlivňuje z 35 %,
  • integrity – legislativní ochrana a správa penzijních aktiv, výsledný index ovlivňuje z 25 %.

Melbourne Global Pension Index může mít maximální hodnotu 100, výsledný index u hodnocených zemí se pohybuje od 42,0 (Indonésie) po 80,2 (Dánsko).

Dánský penzijní systém

Penzijní systém v Dánsku se skládá ze základního veřejného důchodového pojištění, plně financovaného příspěvkového systému a povinného systému zabezpečení zaměstnanců (týká se 90 % Dánů). Předpisy upravující oblast důchodů jsou v Dánsku na vynikající úrovni, stejně tak výborně funguje soukromý penzijní systém. Náhradový poměr v oblasti důchodu patří mezi nejvyšší z členských zemí OECD.

V Dánsku jsou, stejně jako v Česku, při výpočtu státního důchodu zohledněni občané s nízkými příjmy, kteří si odchodem do důchodu finančně pohorší (porovnává se důchod s čistou mzdou). Důvodem je vysoké zdanění hrubé mzdy, ze které se důchod počítá, před odchodem do důchodu.

Vysoké zastoupení principu solidarity při výpočtu důchodu je jedním z důvodů, proč je v Dánsku velmi málo penzistů ohrožených „evropskou chudobou“ (tj. jejich příjem je vyšší než 60 % mediánu mzdy).

Vícepilířový důchodový systém, vysoká osobní zodpovědnost Dánů za životní úroveň v penzi a jejich dostatečné vlastní investice v produktivním věku, to vše jsou důvody, proč je životní úroveň Dánů v důchodu poměrně vysoká.

Tabulka 1: Čistý náhradový poměr u důchodů v Dánsku

Text

Medián

Příjem (v % z průměrné mzdy)

50 %

75 %

100 %

150 %

200 %

Hrubý náhradový poměr

82,4 %

117,5 %

90,9 %

77,4 %

67,4 %

60,5 %

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2013

V tabulce je uveden čistý náhradový poměr při odchodu do důchodu v Dánsku. Porovnává se čistý příjem před odchodem do důchodu a měsíční důchod.

Důchody v Asii jsou nízké

Citelně lepší hodnocení mají evropské země (Dánsko, Nizozemí, Švýcarsko a Švédsko) než asijské země, kde náhradový poměr při odchodu do důchodu je výrazně nižší. Současně veškerá důchodová legislativa a zapojení zaměstnavatelů je na mnohem lepší úrovni. V asijských zemích jsou občané více odkázáni sami na sebe a na svoji rodinu, která hraje vyšší úlohu než v evropských zemích.

V zemích na předních místech v žebříčku hrají ve finančním sektoru významnou úlohu penzijní společnosti. Občané čerpají nejenom státní důchod, ale i pravidelnou penzi ze soukromých penzijních plánů. Zodpovědní penzisté tak mohou v důchodu cestovat a věnovat se svým koníčkům, poklesem do důchodu u nich dochází k menšímu poklesu životní úrovně než v ostatních zemích.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články