Anonymní akcie končí. Pozor na podvody

24. 6. 2014 – 9:26 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Anonymní akcie končí. Pozor na podvody
Akcie na majitele umožňují ještě dnes anonymní vlastnictví obchodní společnosti i v Česku. To ale s úderem půlnoci ze 30. 6. 2014 skončí. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Konec anonymních akcií se blíží. S termínem jejich výměny za akcie na jméno se mohou množit podvody. Jaké má akcionář povinnosti? A jak se nenechat okrást podvodníkem?

Akcie na majitele umožňují ještě dnes anonymní vlastnictví obchodní společnosti i v Česku. To ale s úderem půlnoci ze 30. 6. 2014 skončí. Do té doby musí být veškeré anonymní akcie převedeny na akcie na jméno, případně anonymní akcie zaknihovány u Centrálního depozitáře, čímž se ale také zbaví své anonymity. Pokud akcionář akcie „nepojmenuje“, přijde o veškerá akcionářská práva.

S ubývajícím časem k převedení anonymních akcií se ale množí i podvody s nimi. Obezřetnost je třeba zejména při koupi akcií na majitele „za výhodných podmínek“. Záminkou prodeje může být např. potřeba prodávajícího zůstat v anonymitě, ale výsledkem bude prodej falešných akcií. Zabránit podvodu lze přitom poměrně snadno.

Prodej akcií na majitele probíhá až příliš jednoduše. Není k němu potřeba žádná smlouva. Domluví-li se majitel anonymních akcií s kupcem, stačí předat peníze a listinné akcie a transakce proběhla. Kupující ovšem až zpětně může zjistit, že místo cenných papírů koupil papíry bezcenné.

Přestože prodej akcií na majitele může proběhnout bez smlouvy, je vždy lepší smlouvu sepsat a opatřit ji úředně ověřenými podpisy. Díky nim v případě následného zjištění podvodu se sice kupující nevyhne nemalým problémům, má alespoň vodítko, které může pomoci Policii ČR v pátrání po podvodníkovi.

Chce-li ale prodávající zůstat v anonymitě a z tohoto důvodu akcie prodává dříve, než bude muset vyzradit svou totožnost, zřejmě ani s čistými úmysly smlouvu, která by ho identifikovala, podepisovat chtít nebude. A nebo k jejímu podpisu pošle „svého zástupce“, který akcie předá a peníze převezme. Ani v tomto případě identifikace „prodávajícího“ nemusí být v případě podvodu příliš prospěšná.

Jedna alternativa, jak zamezit podvodu s falešnými akciemi, je uskutečnit převod přímo v místě, kde akciová společnost provádí výměnu anonymních akcií za akcie na jméno. Původní majitel může zůstat skryt v anonymitě, nový majitel rovnou přistoupí k výměně či označení akcií se svým jménem.

Snížit riziko podvodu lze i dohodou o převodu prostředků bankovním převodem. U transakcí nad 350 tis. Kč je hotovostní převod dokonce zakázán zákonem a může být postižen jak plátce, tak příjemce peněz.

Majitelé anonymních akcií mají povinnost akcie na majitele vyměnit či označit do 30. 6. 2014. Pokud lhůtu nestihnou, přijdou o svá akcionářská práva, nepřijdou ale o akcie ani o možnost jejich následné změny na akcie na jméno. Pokud ale svou povinnost nesplní včas, nebudou se moci účastnit valných hromad a ani nezískají nárok na dividendy. A to ani zpětně po „zapsání jména“.

Marná snaha státu?

Důvodem zákazu anonymních akcií téměř v celém světě je snaha zabránit praní špinavých peněz a snížení korupce. Výsledek je ale nejistý.

„I když nový předpis slibuje mechanismy na identifikaci skutečného vlastníka akcií, v praxi se budeme setkávat například s tím, že dojde pouze k „objevení“ správce akcií pro někoho jiného. Identitu faktického držitele akcií se tak nepodaří zjistit. Další zřejmou variantou obcházení zákona je převod akcií na zahraniční firmu. Skutečný vlastník tak bude sotva dohledatelný,“ hodnotila právní úpravu rušící anonymní akcie Jaroslava Ignáciková, advokátka advokátní kanceláře Ambruz & Dark / Deloitte Legal.

Novinkou související s novým Občanským zákoníkem je i svěřenecký fond. I s jeho pomocí půjde udržet anonymní vlastnictví. Má ale své nedostatky.

„Svěřenský fond ze své podstaty znamená anonymní vlastnictví. Majetek vyčleněný do svěřenského fondu nemá vlastníka, je pouze spravován v něčí prospěch. Nevýhodou je ztráta přímé kontroly nad majetkem. Velkou nejistotou je nejasná navazující daňová legislativa a další předpisy. Z tohoto důvodu považuji využití svěřenského fondu za značně problematické a doporučil bych jej až v momentě, kdy bude nejen jasná legislativa, ale budeme se moci opřít také o verdikty soudů,“ doporučuje Michal Friedberger, Managing Partner společnosti Akont Trust Company.

-Petr Zámečník | Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články