Automobilový průmysl: Situace je stále špatná, zotavení se očekává v roce 2010

11. 8. 2009 – 1:44 | Ekonomika | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Automobilový průmysl: Situace je stále špatná, zotavení se očekává v roce 2010
Foto: TPCA | zdroj: NašePeníze.cz

Podle nejnovější studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG se krize v automobilovém průmyslu prohlubuje. Podněcuje ji zhroucení úvěrových trhů, pokles prodejů v mnoha regionech, hrozba úpadků či převzetí zadlužených nemovitostí a celkové ekonomické napětí v celém odvětví.


Vážný propad v prodejích aut, který začal v druhé polovině loňského roku, získal v roce 2009 na rychlosti a intenzitě. To mělo za následek podobně strmý pokles výroby a zaměstnanosti, doprovázený na mnoha trzích bankroty a zavíráním kapacit napříč celým dodavatelským řetězcem a mezi prodejci automobilů. Klíčové automobilové trhy v USA, západní Evropě a Japonsku zaznamenaly významné propady. Dokonce i tradičně silné trhy jako Brazílie, Rusko, Indie a Čína vykázaly pomalejší tempo růstu.

- Senát schválil zrušení knihy jízd pro malé a střední podnikatele
- Český průmysl: oživení se zatím odkládá
- Třetina firem hodlá v druhé půlce roku obměnit vozový park
- Prodej nových aut v ČR v pololetí klesl o 12,4 pct

\"I přes určité známky oživení zůstane globální automobilový průmysl i po celý rok 2009 těžce zasažen a jinak tomu pravděpodobně nebude ani v následujícím období. Mnoho společností se bude muset proměnit a přizpůsobit, aby uspěly na tvrdším, štíhlejším a mnohem složitějším trhu. Existují však příležitosti pro společnosti, které umí využít výhody budoucí, postkrizové ekonomiky,\" říká Andrew Sutherland, partner odpovědný za automobilový průmysl ve společnosti KPMG Česká republika a v KPMG ve střední a východní Evropě.

\"V České republice mají spotřebitelé obavy z budoucnosti. Prodeje na domácím trhu jsou stále slabé a hotovostní situace napjatá. Dodavatelé součástí automobilů jsou ze strany svých zákazníků pod velkým tlakem. Budoucí objednávky jsou nejisté a situace se mění ze dne na den. Existují však určité pozitivní známky - ohlášení nové investice ze strany společnosti Hyundai či další růst výroby v TPCA,\" komentuje situaci na českém trhu Andrew Sutherland.

Možnosti pro mírné oživení

Klíčové ekonomické indikátory ukazují, že automobilový trh dosáhne svého nejnižšího bodu v roce 2009. Mírné zotavení je možné očekávat v roce 2010 s 60,8 miliony nově prodanými lehkými automobily. Současně je však situace na úvěrových trzích napjatá a nikdo neočekává, že se prodeje v krátkodobém horizontu zotaví.

Nadbytečné kapacity vážným problémem

Celosvětové využití kapacit zůstane na nízké úrovni až do roku 2020. Nedávný nárůst počtu uzavřených kapacit bude přinejmenším v krátkodobém horizontu pokračovat. škrty, které výrobci automobilů provedli, se odrazily ve výrazném snížení celkových zásob. Výrobcům automobilů se dále podařilo snížit celkovou obrátku zásob v odvětví z 101 dnů (1. března 2009) na 83 dnů (1. duben 2009).

Bankroty

Současná krize způsobila řadu bankrotů mezi výrobci, dodavateli i prodejci. Jen v prvních třech měsících roku 2009 vyhlásilo ve Spojených státech bankrot jedenáct větších společností z automobilového sektoru. Za celý rok 2008 to bylo 22. Podle viceprezidenta Evropské komise Güntera Verheugena hrozí 20 procentům evropských automobilových společností kolaps. Na konci roku 2008 se v Číně ocitlo zhruba 80 procent prodejců automobilů v červených číslech nebo čelilo konkurzu.

Vládní intervence

Tváří v tvář této krizi se vlády po celém světě snaží pomáhat svým domácím automobilovým výrobcům pomocí finančních injekcí, daňových úlev a jiných pobídek. Vlády ve Velké Británii, Německu, Číně, Japonsku a dalších zemích nedávno zavedly opatření k podpoře prodeje automobilů, jako jsou daňové úlevy a pobídky. Pozitivní výsledky přiměly ostatní země, aby přijaly podobná opatření, jako například šrotovné.

Konsolidace

V rámci celého odvětví se očekává větší konsolidace. V nedávném průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG mezi výkonnými manažery v automobilovém průmyslu se 71 procent respondentů (ve srovnání se 47 procenty před rokem) domnívalo, že se počet fúzí, akvizic a aliancí v roce 2009 zvýší. Ještě větší konsolidace se očekává mezi dodavateli.

Noví rostoucí hráči

V prvním čtvrtletí roku 2009 předběhla Čína v objemu prodaných automobilů Spojené státy. Tento historický fakt odráží mnohem širší celosvětový trend - roste význam nově se rozvíjejících hráčů na trhu v porovnání s jejich protějšky z vyspělých trhů.

\"Firmy a spotřebitelé po celém světě se snaží snižovat náklady. Vznikající obři z toho mohou ještě více těžit díky svým nízkonákladovým výrobním modelům, které jsou založeny na levnější místní pracovní síle, nižších nákladech a dalších faktorech. Navíc se tyto společnosti mohou spolehnout na své domácí trhy, které stále rostou,\" říká Andrew Sutherland, partner společnosti KPMG Česká republika.

Neschopnost výrobců automobilů pocházejících z vyspělých trhů uhájit svůj podíl na trhu navíc umožňuje novým subjektům, aby se uchytily na trhu. V březnu 2009 oznámil Ratan Táta, předseda Tata Group, že má ambice prodávat Nano nejen v Evropě, kde prodej začne v roce 2011, ale dokonce i v Americe. Během prvních dvou týdnů, kdy byl model dostupný v Indii, firma Tata obdržela 203 000 objednávek na nový model Nano, což bylo téměř čtyřikrát více než současné výrobní kapacity firmy.

Snižování nákladů prostřednictvím inovací, výzkumu a vývoje

Mnoho výrobců automobilů se snaží šetřit hotovost, a tak snižují náklady. Patří mezi ně odstávka výroby, snížení výrobních kapacit, propouštění a pozdější uvádění nových modelů na trh. Společnosti považují inovace, výzkum a vývoj za možné prostředky jak snížit náklady a zároveň zvýšit konkurenční výhodu.

\"Model Nano automobilky Tata Motor s cenou okolo 2500 amerických dolarů je pro globální auto výrobce příkladem, jak sladit nákladovou a produktovou inovaci. Méně senzorů v tzv. engine control units (ECU), jediný stěrač pro čelní sklo, malá kola, lehčí karosérie, to jsou jen některé z mnoha inovací, které ve srovnání s porovnatelnými automobily pomohly snížit náklady na 90 procent,\" říká Andrew Sutherland.

Stáří vozidla a obchod s ojetými automobily

Globální trh s ojetými automobily vzrostl v roce 2008 meziročně o 2,7 procenta. Do roku 2012 se očekává růst o dalších 9,5 procent. Podle společnosti Datamonitor se v USA celkové prodeje ojetých automobilů zvýšily v roce 2008 na 195,6 mld. amerických dolarů - o 1,4 procenta oproti roku 2007.

Zelené technologie

Nejisté ceny ropy, změněné spotřebitelské preference, přísnější regulace spojené s emisemi a vládní pobídky směřující do rozvoje a nákupu ekologických vozidel budou nadále povzbuzovat vývoj a prodeje alternativních pohonných jednotek.

V lednu 2009 čínská vláda zveřejnila pro období 2009 až 2011 investiční plán ve výši 1,46 mld. amerických dolarů na výrobu 500 000 ekologických vozidel.

V březnu 2009 prezident Barack Obama odhalil plán v hodnotě 2,4 miliard na rozvoj ekologických vozidel.

Suverénní fondy (sovereign wealth funds, SWF) a další finanční investoři zaujali silné pozice při rozjezdu nových společností, které vyrábějí elektrické vozy v USA, včetně začínajících projektů v Silicon Valley, jako jsou Tesla Motors Inc. či Fisker Automotive.

Andrew Sutherland k tomu říká: \"Přes tyto povzbuzující faktory stále přetrvávají významné překážky, které brání tomu, aby segment ekologických aut rostl. Patří sem kolísavé ceny ropy a vysoké ceny nových komponent, jako jsou například lithio-iontové baterie.\"

Investice do fúzí a akvizic

Současná krize donutila výrobce automobilů, aby snížili své kapitálové výdaje. V důsledku toho se v posledních šesti měsících významně snížily investice do fúzí a akvizic. Podle společnosti Thomson ONE Banker nicméně automobilové společnosti investovaly od října 2008 do března 2009 prostřednictvím fúzí a akvizic 10,3 miliard amerických dolarů. Německo samotné přilákalo 28 procent těchto investic, USA téměř tři miliardy EUR.

Investice na zelené louce

Globální hospodářský pokles donutil mnoho automobilových výrobců, aby omezili své plány na výstavbu nových výrobních závodů. Snaží se zajistit dostatek likvidity na podporu každodenních operací. Nicméně někteří z výrobců i nadále pokračují v investicích, aby rozšířili svůj globální tržní podíl (Daimler, Hyundai, Ford Motors, Toyota).

\"Tyto příklady investic na zelené louce ukazují, že rozvíjející se ekonomiky přitahují investice. Důvodem jsou jejich dlouhodobý růstový potenciál, nízké náklady na výrobní zařízení a mzdy a rozsáhlé domácí trhy,\" říká Andrew Sutherland.

Aktuální hodnocení podle regionů

USA
Spojené státy zasáhla krize nejhůře. Prodeje automobilů v USA klesaly, ale objevují se již známky, že trh již dosahuje svého dna. Tempo březnových prodejů vzrostlo na 9,9 milionů ve srovnání s únorovými prodeji (9,1 milionů). Bylo to ovšem mnohem méně ve srovnání s tempem v březnu 2008 (15 milionů). Vzhledem k stoupající nezaměstnanosti, bankrotům a přísnějším pravidlům pro půjčování se očekává, že období nižších prodejů bude pokračovat.

Západní Evropa
Situace v západní Evropě není tak vážná. Prodeje lehkých automobilů meziročně klesly o 12 procent v březnu 2009. Prodeje automobilů klesly o 4,2 procenta v květnu 2009, což představovalo významné snížení poklesu v důsledku šrotovného a cenových pobídek ze strany OEM. Tyto podněty měly jednoznačně dopad na Německo, Francii a Itálii.

Japonsko
Klesající prodeje v Japonsku donutily Toyota Financial Services Corporation, aby požádala o dvoumiliardovou státní pomoc ve formě půjčky od Japan Bank for International Cooperation, aby mohla podpořit refinancování Toyota Motor Credit Corporation v USA. Ostatní výrobci automobilů jako Honda či Mazda také zvažují žádost o vládní pomoc.

Aby se zvýšil prodej hybridních a elektrických vozidel, japonská vláda zavedla nový preferenční daňový režim. Automobilový průmysl proto očekává, že domácí prodeje úsporných automobilů se díky těmto pobídkám zvýší.

Střední a východní Evropa
Ve střední a východní Evropě - jak v Polsku, tak České republice - rostly tržby v březnu 2009 o 2,5, respektive 0,9 procenta. šrotovné pomohlo zvýšit prodeje na Slovensku o 18,2 procent.

Země BRIC
Automobilové prodeje v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) výrazně poklesly s tím, jak globální finanční krize začala v druhé polovině roku 2008 tyto země postihovat. V prvním čtvrtletí roku 2009 můžeme pozorovat obnovu automobilových prodejů v Číně, Brazílii a Indii, a to především díky vládní pomoci v nejrůznějších formách (spotřebitelské pobídky, daňové úlevy a další opatření).

Čína
Intenzívní růst prodejů v průběhu prvního pololetí 2009 ukazuje, že Čína se může stát jediným ziskovým automobilovým trhem tohoto roku.

Čínské prodeje aut trhají rekordy. Celkové prodeje vzrostly o 18 procent za první pololetí v porovnání se stejným obdobím v roce 2008. Další ukázkou rostoucí síly je, že čínské automobilové společnosti pokračují v získávání zavedených značky z jiných zemí. Společnost Geely údajně učinila dvoumiliardovou nabídku za Volvo.  Agresivní bankovní úvěrování podpořilo nákupy automobilů ze strany firem. Celkové spotřebitelská důvěra také posílila růst prodejů. Největším faktorem růstu však pravděpodobně jsou vládní stimuly. Na začátku roku 2009 vláda zavedla stimulační balíček v hodnotě 586 miliard amerických dolarů, zajištěný úvěrovou expanzí v hodnotě 1,3 bilionu amerických dolarů. Očekává se, že čínský automobilový průmysl v roce 2009 a v následujících letech vykáže stabilní růst.

Indie
Prodej osobních automobilů v Indii poklesl v uplynulém čtvrtletí o 11,1 procenta. Avšak po poklesu, který začal v říjnu 2008, se ukázal meziroční nárůst v únoru (21,8 procenta), březnu (jedno procento), dubnu (4,2 procenta) a v květnu (2,5 procenta).

Rusko
Zdá se, že mezi zeměmi BRIC utrpělo současnou krizí nejvíce Rusko. Poté, co prodeje osobních vozů v září a říjnu roku 2008 rostly, zažilo Rusko prudký pokles, který přetrval až do roku 2009, i když ukazatele naznačují, že na místních trzích již bylo dosaženo dna.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články