AXA představuje nové investiční životní pojištění Comfort Exclusive

8. 9. 2009 – 20:37 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

AXA představuje nové investiční životní pojištění Comfort Exclusive
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Nové investiční životní pojištění Comfort Exclusive od AXA životní pojišťovny kombinuje možnost variabilního investování se širokou škálou pojistné ochrany. Investovat lze do třinácti různých fondů. Klient může využít i tří předdefinovaných investičních strategií. Zároveň má možnost využít prvky pasivní ochrany investice, a to zamykání dosažených výnosů a realokaci investice do fondu s nižším investičním rizikem. Parametry pojištění lze upravovat i v jeho průběhu podle aktuálních preferencí pojištěnce.


„Comfort Exclusive je určen všem, kteří chtějí dobře investovat a zároveň se finančně zabezpečit proti nepříjemným životním událostem. Je to velmi flexibilní produkt, v průběhu pojištění lze například měnit výši investiční složky, upravovat rozsah a výši pojistné ochrany, nebo třeba i čerpat část investovaných peněz,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA.

Od standardních investičních životních pojištění se Comfort Exclusive liší dvěma typy zvýšené ochrany investice. Klienti mohou využít realokace, tedy automatického převodu podílových jednotek z vybraných fondů do fondu s ochranou kapitálu (Sérenité 90). Druhou možností je zamykání výnosů, kdy dochází k automatickému přesunu dosažených výnosů, a to opět do fondu Sérenité 90, který se vyznačuje nižším investičním rizikem. „Obě funkce slouží k ochraně převedené části investice před jejím případným snížením hodnoty v důsledku poklesu cen podílových jednotek rizikovějších fondů,“ vysvětlil Marek Zeman.

V rámci své vlastní investiční strategie může klient svoje finanční prostředky libovolně rozdělit mezi 13 fondů investičního životního pojištění spravovaných skupinou AXA, které se liší očekávanou mírou zhodnocení a mírou investičního rizika. Může si také vybrat ze tří předdefinovaných strategií, které nabízejí různou míru investičního rizika. K dispozici má konzervativní, vyváženou a agresivní strategii.

Vedle investiční složky poskytuje Comfort Exclusive i širokou pojistnou ochranu a umožňuje pojistit tato rizika:
•    smrt (nově navíc s možností zvolit si klesající pojistnou částku)
•    smrt následkem úrazu
•    trvalé tělesné poškození následkem úrazu s lineárním nebo progresivním plněním
•    denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu delší než 21 dní
•    denní dávky za dobu nezbytného léčení vyjmenovaných drobných úrazů
•    denní dávka při pobytu v nemocnici
•    denní dávka pro případ pracovní neschopnosti s plněním od 15. dne až po dobu 24 měsíců
•    denní dávka pro případ pracovní neschopnosti s plněním od 29. dne až po dobu 24 měsíců
•    invalidní penze v případě plné invalidity
•    zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity pojistníka


Rejstřík firem - AXA životní pojišťovna a.s.

Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články