Během tří měsíců přibylo více než 100 tisíc nezaměstnaných

17. 3. 2009 – 2:07 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Během tří měsíců přibylo více než 100 tisíc nezaměstnaných
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Podle údajů MPSV se registrovaná nezaměstnanost zvýšila v únoru ve srovnání s lednem 2009 o 30 787 osob, přičemž v lednu byla vyšší oproti prosincové nezaměstnanosti o 45 811 osob a už v prosinci minulého roku vzrostl počet evidovaných nezaměstnaných ve srovnání s předchozím měsícem o 31 951 osob. Sečteme-li tato čísla, zjistíme, že počet evidovaných nezaměstnaných během tří měsíců vzrostl o 108 499 osob, což znamená, že se nezaměstnanost v ČR od listopadu roku 2008 zvýšila o třetinu.- Nezaměstnanost v únoru 2009 stoupla na 7,4 %
-
Nezaměstnanost v lednu 2009 stoupla na 6,8 %
- Vláda schválila podnikům slevy na pojištění za 18 mld. Kč ročně
-
Krize by mohla zvýšit zájem lidí o práci v nemocnicích

Jde o výraznou negativní změnu na českém trhu práce, kdy jsme se vrátili, z hlediska počtu nezaměstnaných, na začátek roku 2007. V této souvislosti se objevují některé úvahy, které se snaží zlehčovat současnou situaci tvrzením, že nezaměstnanost ještě nedosahuje úrovně z konce devadesátých let minulého století a začátku tohoto století, kdy se pohybovala i nad hranicí půlmiliónu osob, a že tedy není důvod k panice.

Jsou však oprávněné důvody domnívat se, že současný negativní trend má jiný, nebezpečnější charakter. Nezaměstnanost druhé poloviny devadesátých let byla důsledkem neuvážené privatizace, nicméně zde byl potenciál ekonomického růstu a zvýšení zaměstnanosti plynoucí z možnosti otevřít český trh expandujícím zahraničním formám (ponechme teď stranou kritiku ekonomické monokultury, která tak vznikla).

Byla silná poptávka po výrobcích a službách produkovaných v ČR také ze zahraniční (ze zemí EU, hlavně Německa). Vláda navíc měla k dispozici větší zdroje pro případné krytí sociálních výdajů spojených s nezaměstnaností, které byly mezitím omezeny, utraceny, popřípadě promrhány a v rámci liberálníchreforem veřejných financí založených na krácení daní a odvodů na sociální pojištění. Protože tyto předpoklady v současné době chybí, může být dnešní růst nezaměstnanosti (s možným kulminačním bodem v polovině roku) dlouhodobější a může mít i chronickou povahu.

\"Českomoravská konfederace odborových svazů proto považuje za nezbytné učinit ke stabilizaci a udržení sociální rovnováhy na trhu práce co nejrychleji minimálně některá opatření.\" Dodává k číslů ČMKOS.

ČMKOS navrhuje nesnižovat odvody na sociální pojištění a vytvořit fond na mzdové vyrovnání pro zaměstnance, kteří nemohou pracovat na plný úvazek v důsledku krize. Mezi další návrhy patří zajištění zvýšení podpor v nezaměstnanosti a prodloužení doby pobírání dávek, nebo zajištění plné ochrany agenturních zaměstnanců a zaměstnanců s pracovními smlouvami na dobu určitou.


Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články