Benzín se ředí lihem, kvalita nafty se naopak zlepšila

21. 7. 2010 – 21:02 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Benzín se ředí lihem, kvalita nafty se naopak zlepšila
ČOI nezveřejňuje jména čerpacích stanic, u nichž zjistí nekvalitní pohonné hmoty. Existují však data o čerpacích stanicích prodávajících kvalitní pohonné hmoty | zdroj: NašePeníze.cz

Kvalita pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic se v červnu oproti květnu mírně zlepšila. Vyplývá to z nově zveřejněných výsledků České obchodní inspekce (ČOI). Ke zlepšení jakosti došlo hlavně u motorové nafty.

 

Pětinu benzínu tvořil líh

 

Kvalita pohonných hmot se v červnu ve srovnání s květnovými zjištěními České obchodní inspekce (ČOI) mírně zlepšila. Výsledek je však smíšený: jakost nafty se výrazněji zlepšila, avšak kvalita benzínu se naopak znatelně zhoršila. U celkového počtu 151 odebraných vzorků pohonných hmot našli inspektoři závady u sedmi vzorků, tedy 4,6 procenta. Průměr závadnosti vzorků za letošních šest měsíců činí 7,2 procenta. I přes pozitivní výsledky v červnu byla během letošního prvního pololetí kvalita pohonných hmot ve srovnání s loňskem horší. Za celý loňský rok zjistila ČOI závady u 5 procent odebraných vzorků.

 

- Ceny pohonných hmot - vývoj

 

Nejvíce závad zjistila laboratoř překvapivě u benzínu, když závady nalezla u 8,1 procenta vzorků. Pravidelně přitom bývá více odchylek od normy nacházeno u nafty. Zjištěné závady od normy u některých vzorků měly i závažný charakter – dva vzorky neprošly destilační zkouškou a jeden vzorek benzínu obsahoval 20,9 procenta etanolu. Nová vyhláška platná od června přitom povoluje maximálně 10 procent biolihu. Až do května legislativa povolovala jen 5 procent bioetanolu v benzínu.

Výrazněji se zlepšila kvalita nafty, u níž inspektoři objevili celkem 2,7 procenta závadných vzorků. Všechny zjištěné závady tentokrát nebyly závažné – dva vzorky pouze měly nižší bod vzplanutí, než jaký vyžaduje norma. Žádný vzorek neobsahoval nadměrné množství bionafty, resp. metylesterů mastných kyselin, což byla častá závada u předcházejících měření. Ještě letos v dubnu přitom inspekce u čerpacích stanic zjistila 14,7 procenta závadných vzorků. Žádné závady nevykázalo všech odebraných 15 vzorků paliva LPG.

 

PETROLindex vzrostl

 

Vlivem mírného snížení podílu závadných vzorků drobně vzrostla hodnota PETROLindexu, udávajícího míru jistoty natankování nezávadného paliva. ČOI tento rok odebírá minimální množství vzorků pohonných hmot tak, aby splnila vyhláškou dané minimální množství 1800 vzorků. Podle zástupců petrolejářských firem je však takové množství nedostatečné a neodpovídá současnému stavu kvality pohonných hmot na trhu.
Od roku 2012 začne platit ustanovení, které zvýší minimální počet odebraných vzorků z nynějších 1800 vzorků na 2650 vzorků ročně a obchodní inspekce bude odebírat i vzorky alternativních paliv jako CNG nebo E85.

 

Kde jsou kvalitní paliva?

 

Česká obchodní inspekce sice nezveřejňuje jména konkrétních čerpacích stanic, u nichž zjistí nekvalitní pohonné hmoty. Existují však data o čerpacích stanicích prodávajících kvalitní pohonné hmoty. Nejvíce pochybení u pohonných hmot obchodní inspekce zjistila u čerpacích stanic firem, které nejsou členskými firmami ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu). Zatímco během ledna až června inspekce zjistila u členských firem petrolejářské asociace celkem čtyři odchylky, u nečlenských firem zjistila zbývajících 62 odchylek. Členským firmám ČAPPO patří zhruba tisícovka z celkového počtu 3615 čerpacích stanic v Česku.

Stabilnější výsledky kvality pohonných hmot má pravidelně také necelá tisícovka čerpacích stanic opatřených nálepkou Pečeť kvality. U této skupiny čerpacích stanic provádí každý měsíc rozbory kvality benzínů a nafty skupina SGS CR (ta koupila Ústav paliv a maziv, který testování prováděl). Pravidelně nízký podíl závadných vzorků a vysoký počet kontrolovaných vzorků pohonných hmot u Pečeti kvality se projevuje na vysoké hodnotě PETROLindexu (viz graf). Zatímco v případě ČOI se index pohybuje zhruba kolem hodnoty 20, u Pečeti kvality se pohybuje nad hodnotou 70. Pokles PETROLindexu v prosinci byl u ČOI i Pečeti kvality způsoben nižším počtem odebraných vzorků vlivem vánočních svátků.


-Michal Roškanin, odborný redaktor – analytik PETROLmedia
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 8.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články