Benzínky loni dostaly pokuty za 23 milionů korun

24. 1. 2013 – 15:51 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Benzínky loni dostaly pokuty za 23 milionů korun
S hledáním prodejců nekvalitní benzínu inspekci pomáhali i sami řidiči. Pro podezření, že byla u čerpací stanice prodána nejakostní pohonná hmota, podalo v minulém roce na inspektoráty České obchodní inspekce podnět ke kontrole celkem 687 spotřebitelů. Fo | zdroj: NašePeníze.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila v minulém roce provozovatelům čerpacích stanic za nekvalitní pohonné hmoty 80 pokut v celkové výši 23 159 000 korun. Vyplývá to z celoroční zprávy, kterou ČOI ve čtvrtek zveřejnila na svých internetových stránkách.

Za porušení jiných zákonů inspektoři při kontrolách čerpacích stanic navíc uložili dalších 13 pokut v celkové výši 105 tisíc korun. Vydáno také bylo 21 zákazů prodeje na celkem 73 280 litrů pohonných hmot, jejichž hodnota činila přibližně 2,6 milionu korun.

V průběhu roku 2012 inspekce odebrala a zkontrolovala historicky nejvyšší počet vzorků pohonných hmot, a to 3 172, z nichž nevyhovělo jakostním požadavkům celkem 98 odebraných vzorků. Celkově se tak situace oproti minulým letům mírně zlepšila. Tomu odpovídá i poměr zjištění nejakostních vzorků, který byl po porovnání se všemi lety od 2. pololetí roku 2001 nejnižší, a to 3,1 procenta, což je například o 1,3 procentního bodu méně než v roce 2011.

"Ke snížení poměru nejakostních vzorků došlo téměř u všech motorových paliv. Přesto se i nadále objevují závažné odchylky jednotlivých vzorků paliv od příslušné normy, které nasvědčují tomu, že jsou do pohonných hmot přidávány složky, ovlivňující negativně jejich kvalitu. V těchto případech pak dochází kromě poškození oprávněných zájmů spotřebitelů také k poškození životního prostředí a daňovým únikům," konstatují ve zprávě inspektoři ČOI.

Řidiči hlásí nekvalitní pohonné hmoty

S hledáním prodejců nekvalitní benzínu inspekci pomáhali i sami řidiči. Pro podezření, že byla u čerpací stanice prodána nejakostní pohonná hmota, podalo v minulém roce na inspektoráty České obchodní inspekce podnět ke kontrole celkem 687 spotřebitelů. Při následných odběrech přitom prokázaly rozbory porušení jakosti u 37 vzorků, tedy v případě 5 procent podání.

Na nejvyšší počet nevyhovujících vzorků přitom inspekce narazila v dubnu a červnu, naopak nejméně zjištění bylo v červenci a říjnu.

V případě automobilového benzínu byl nejčastěji zjišťovanými parametrem, který neodpovídal technických normám, takzvaný konec destilace. Z 1 296 odebraných nebyl dodržen u 12 vzorků (0,9 procenta). Oktanové číslo pak bylo nižší u 5 vzorků benzinů (0,4 procenta) a čtyři vzorky (0,3 procenta) pak nesplnily jiné jakostní ukazatele: předestilovaný objem při 100 °C, obsah ethanolu, kyslíku a tlak par. U ostatních kontrolovaných parametrů byly zjištěné odchylky v obsahu draslíku u 3 vzorků, jakostní požadavky na hustotu a obsah síry nesplnil 1 vzorek benzinu.

Z celkového počtu 1 441 odebraných vzorků naft byl zase nejčastějším nevyhovujícím jakostním parametrem nižší bod vzplanutí u 30 vzorků (2,1 procenta). Dalších 9 vzorků naft (0,6 procenta), vykázalo závady v teplotě 95 procent předestilovaného objemu, která byla vyšší než limit stanovený technickou normou, dále v předestilovaném objemu při 350°C – 5 vzorků (0,3 procenta), a teplotě předestilovaného objemu při 340°C – 1 vzorek (0,1 procenta). Také bylo například zjištěno překročení obsahu síry v 11 případech (0,8 procenta) nebo nedodržená oxidační stabilita u 3 vzorků naft (0,2 procenta).

V letošním roce hodlá Česká obchodní inspekce odebrat nejméně 2650 vzorků motorových paliv, z toho 1000 vzorků benzinů, 1200 motorových naft, 150 vzorků LPG, 50 vzorků směsného paliva a 250 vzorků ostatních pohonných hmot.

Miroslav Kyncl | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články