Březnové novinky ve světě ČSOB fondů

7. 3. 2011 – 10:57 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Březnové novinky ve světě ČSOB fondů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Každý měsíc ČSOB aktualizuje svoji nabídku možností, jak zhodnotit volné finanční prostředky prostřednictvím investic do fondů.

Do březnové nabídky ČSOB zařazuje jak kombinaci životního pojištění a investice, tak nové zajištěné fondy. „V březnové nabídce přinášíme investorům možnost opět posílit svá portfolia. Ať už hledají investice se silnými ochrannými prvky, nebo ty s potenciálem vyššího výnosu, ale stále za nízkého rizika vždy najdou v naší nabídce možnost, která jim bude vyhovovat. Pro dynamičtější klienty v nabídce pokračuje Optimum fund ČSOB Býci a medvědi plus 1, jehož zajímavá struktura investuje do růstu i poklesu trhu a pro konzervativnější klienty je určen Optimum fund Maximal Invest – ČSOB Duo Bonus 2,“ uvedl Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Optimum fund Maximal Invest – ČSOB Duo Bonus 2:
Produkt je součástí série velmi oblíbených Maximal Investů. Je nabízen v rámci jednorázového životního pojištění a jako kombinace roční investice s pevným výnosem 6 % a investice na 8 let, kde je podkladem zajištěný fond. První polovinu investice obdrží klient po roce s výnosem 6 % a druhá polovina investice se zhodnocuje po dobu 8 let a 2 měsíců a její výnos závisí na vývoji trhu. Investor se o své prostředky však nemusí bát, jelikož se jedná o investici do zajištěného fondu*. Maximální výnos z druhé poloviny investovaného kapitálu je po 8 letech 64 %.

Global Partners ČSOB Click s pamětí 4:
Výnos fondu je vázán na koš 30 světových akcií. Investiční období (5,5 let) je rozděleno na roční mezidobí (poslední období je delší). V prvním období fond připíše fixní výnos ve výši 4,5 %. Ve druhém až pátém období je výnos dán průměrným výnosem akcií v koši proti počáteční hodnotě, přičemž každá akcie s pozitivním vývojem přispívá 8 %, akcie s negativním vývojem přispívá skutečnou výkonností (tj. akcie, která vzrostla o 1 %, přispívá 8 %; akcie, která vzrostla o 10 %, přispívá 8 %; akcie, která poklesla o 5 %, přispívá – 5 %). Minimální click je ve výši 0 %. Ke dni splatnosti bude vyplacena investovaná částka plus součet výnosů v mezidobích*. Click za třetí až páté období nesmí být nižší než click za předcházející období. Minimální výnos se rovná 4,5 %, maximální výnos je dán součtem maximálních výnosů v mezidobí, tj. 36,5 %.

Global Partners ČSOB Fixovaný click 15:
Jedná se o zajištěný fond s konzervativní strukturou a výnosovým potenciálem, který je navázaný na 30 světových akcií. Investiční horizont je 5 let a 6 měsíců.

Z předchozího měsíce zůstává v platnosti Optimum fund ČSOB Býci a medvědi plus 1. Struktura tohoto fondu je velice zajímavá a jeho výnos je vázán na vývoj evropského akciového indexu DJ Eurostoxx 50 Index. Největší předností tohoto fondu je, že svému investorovi vydělává jak při růstu indexu, tak při jeho poklesu, pokud je splněna podmínka, že index má hodnotu vyšší než 70 % počáteční hodnoty. Jinými slovy, klient může získat výnos až 30 %, i když index poklesne. Tuto skutečnost jsme se snažili naznačit názvem fondu, který používá slov označujících rozdílné stavy na trhu. Býci útočí na nepřítele zdola nahoru a označují tedy rostoucí trh. Medvědi napadají kořist úderem vedeným shora dolů a označují klesající trh. Jde o zavedené metafory.

Dalším fondem, který zůstává v platnosti z předchozího měsíce, je Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 1. Tento fond je určen investorům, kteří mají dolarové rezervy, případně považují americký dolar za tzv. referenční měnu.

Zajištěné fondy jsou jednou z nejzajímavějších forem investování. Svým průměrným ročním výnosem významně převyšují běžné vkladové produkty, na rozdíl od nich lze navíc u zajištěných fondů za podmínek stanovených právními předpisy využít osvobození od 15% srážkové daně. Plusové body zajištěné fondy získávají i tím, že při splatnosti ochraňují původní výši vložených prostředků*. Stav investice lze kdykoli kontrolovat prostřednictvím internetu, přičemž aktuální výši částky lze ze zajištěných fondů kdykoli během několika týdnů vybrat.

*Výnosy v minulosti nezaručují stejnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je v případě zajištěných fondů zajištěno ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. V případě ostatních fondů návratnost investice zajištěna není. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články