Bydlení překonalo v Česku náklady na jídlo i alkohol

31. 3. 2010 – 6:25 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Bydlení překonalo v Česku náklady na jídlo i alkohol
Kolik utrácíte za bydlení? Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V závěru loňského roku došlo k zajímavému obratu. Češi poprvé v historii utratili za bydlení více než za jídlo a alkoholické nápoje, jak vyplývá ze statistik Českého statistického úřadu. Jaké jsou náklady vaší domácnosti na bydlení?

V posledním čtvrtletí roku 2009 průměrná česká domácnost zaplatila za bydlení, související služby a energie 20,2 procenta svých výdajů. Druhou největší položku mezi výdaji Čechů představují potraviny a nealkoholické nápoje – 19,4 % měsíčních výdajů. Zbývajících zhruba 60 % lidé utratili za zábavu, dopravu, rekreaci a sport. V porovnání s obdobím „před krizí“ vykazují české domácnosti mnohem zřetelnější příklon ke spoření a častěji si nyní odpouští zbytné výdaje, nebo se snaží na těchto položkách více ušetřit (dovolená, zábava).

Tabulka 1: Struktura výdajů českých domácností

 

 

Spotřební výdaje

Podíl na celkových výdajích

%

Kč*

Potraviny a nealkoholické nápoje

19,4%

         5 820 Kč

Alkoholické nápoje, tabák

3,0%

            900 Kč

Odívání a obuv

6,2%

         1 860 Kč

Bydlení, voda, energie, paliva

20,2%

         6 060 Kč

    z toho: základní bydlení

18,4%

         5 520 Kč

Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy

7,4%

         2 220 Kč

Zdraví

2,7%

            810 Kč

Doprava

9,9%

         2 970 Kč

Pošty a telekomunikace

4,6%

         1 380 Kč

Rekreace a kultura

10,0%

         3 000 Kč

Vzdělávání

0,5%

            150 Kč

Stravování a ubytování

4,5%

         1 350 Kč

Ostatní zboží a služby

11,6%

         3 480 Kč

Zdroj: ČSÚ
*Poznámka: tabulka zobrazuje strukturu výdajů českých domácností včetně korunového vyjádření nákladů pro modelovou domácnost, jejíž měsíční spotřební výdaje činí 30 000 Kč (= 1180 eur; 25,42 CZK/EUR)

ČSÚ kromě souhrnných statistik publikuje také bližší údaje pro vybrané kategorie. Strukturu vydání v kategorii bydlení uvádí následující tabulka. Údaje jsou navíc členěny v závislosti na velikosti obce a typu vlastnictví.

Tabulka 2: Struktura výdajů na bydlení

Struktura vydání v % Domácnosti celkem Domácnosti v obci s počtem obyvatel Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu
do
1 999
2 000 -
9 999
10 000 -
49 999
50 000
a více
vlastní rodinný dům nájemní družstevní osobní vlastnictví
Bydlení/celkové výdaje 20,2 16,3 19,4 21,5 22,5 17,6 26,0 22,1 20,2
                   
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nájemné z bytu 23,7 4,9 16,1 23,9 36,2 0,6 49,5 34,2 29,3
Běžná údržba a drobné opravy bytu 8,9 15,3 9,1 10,3 4,9 15,2 2,1 7,1 6,9
Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 9,3 6,6 9,1 9,8 10,5 7,9 9,2 10,3 10,9
Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 58,1 73,2 65,8 56,0 48,4 76,3 39,1 48,4 52,9

Zdroj: ČSÚ

Do kategorie "nájemné" ČSÚ započítává v případě vlastnického nebo družstevního bydlení také anuitní splátku úvěru, který posloužil na pořízení bytu nebo práv k jeho užívání. Podle předpokladu za tuto položku zaplatili ve 4. čtvrtletí více lidé žijící v pronájmu, než vlastníci nemovitostí. Ti však musí naopak počítat s výdaji na údržbu nemovitosti a drobné opravy. Pro všechny typy vlastnictví platí, že relativně objemnou položku v nákladech na bydlení představuje úhrada za energie. V případě bydlení ve vlastním rodinném domě tato položka podle statistik ČSÚ představuje více než 3/4 všech výdajů souvisejících s bydlením.

 

<%Anketa3%>

 

Jak jsou na tom obyvatelé okolních zemí?

 

Strukturou výdajů domácností v zemích střední a východní Evropy se v polovině loňského roku zabýval průzkum společnosti Regioplan Consulting. Z výsledků tohoto průzkumu vyplynulo, že výdaje domácností zemí Visegrádské čtyřky se pohybují na úrovni 900 až 1 000 eur za měsíc, přičemž dosud se tyto hodnoty vyznačovaly určitou dynamikou a v posledních letech stabilně rostly přibližně 10% tempem. S příchodem ekonomické krize doprovázené snižováním mezd se tato dynamika vytratila. 

Graf 1: Struktura výdajů domácností ve vybraných zemích CEE

Zdroj: Regioplan Consulting

Z grafu č. 1 vyplývá, že mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy panují celkem velké rozdíly v poměru výdajů na bydlení a potraviny. Na rozdíl od ČR, kde se již struktura výdajů více méně ustálila a výdaje domácností na bydlení činí dlouhodobě 20 % všech výdajů, země jako Ukrajina a Rumunsko prochází vývojem a poměry jednotlivých položek vydání se budou ještě měnit. Česká republika se strukturou výdajů resp. podílem výdajů na bydlení mnohem více podobá zemím západní Evropy, jako je například Německo, Belgie a Nizozemí. 

(Luboš Svačina, Více na Hypoindex.cz)

Kam dál?

- Nestačí vám příspěvek na bydlení? Nechte si „doplatit“!

- Je vlastní bydlení skutečně rozumnou investicí?

- Krize přinesla levnější bydlení

- Bydlení: Kdy můžete dostat výpověď z bytu?

- Bydlení v nájmu vyžaduje znalost práva, může to ušetřit dost peněz

- Za bydlení a potraviny utrácíme nejvíc

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články