Česká kancelář pojistitelů a neoprávněné výzvy k úhradě pojistného

14. 3. 2014 – 0:05 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká kancelář pojistitelů a neoprávněné výzvy k úhradě pojistného
Lidé, které Česká kancelář pojistitelů neoprávněně vyzvala k úhradě příspěvku nepojištěných, by se mohli snadno bránit např. předložením příslušného výpisu z registru vozidel. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Problémy lidí nedůvodně vyzvaných Českou kanceláří pojistitelů (dále také jen „ČKP“) k úhradě příspěvku do garančního fondu podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se intenzivně zabýval už předchozí veřejný ochránce práv a Anna Šabatová na něj navázala. Z dosavadních zjištění vyplývá, že příčin chybného postupu ČKP je několik.

První jde k tíži přímo vlastníkům/provozovatelům vozidel, kteří nesplnili svou oznamovací povinnost vůči pojišťovnám a registru vozidel při oznamování změn v údajích (odhlášení, resp. přihlášení vozidla do 10 pracovních dnů od změny). Dalším identifikovaným důvodem je zneužití osobních údajů, kdy je vozidlo odhlášeno na jinou osobu bez jejího vědomí. Třetím podstatným zdrojem chyb je pak samotný Centrální registr vozidel, resp. způsob získávání dat porovnáním údajů v registru a údajů poskytnutých ze strany ČKP o uzavřených pojistných smlouvách.

Lidé, které Česká kancelář pojistitelů neoprávněně vyzvala k úhradě příspěvku nepojištěných (příspěvek do garančního fondu dle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), by se mohli snadno bránit např. předložením příslušného výpisu z registru vozidel. Realita je však taková, že některá registrační místa (místně příslušné správní orgány) nevydávají takové výpisy, které mohou hodnověrně prokázat relevantní skutečnosti týkající se vlastnictví/provozu automobilu. Stává se, že správní orgány vydávají potvrzení k datu podání žádosti o výpis z registru vozidel, nikoli pro časové období, které ČKP označila jako rozhodné pro vznik povinnosti uhradit příspěvek do garančního fondu. V tomto případě ochránkyně doporučuje, aby se dotyční obrátili se stížností na tajemníka úřadu a poté případně i na ni.

Veřejná ochránkyně práv dále doporučuje lidem, kteří byli Českou kanceláří pojistitelů neoprávněně obesláni, aby se v případě nejasností obrátili na Ministerstvo dopravy a žádali prověření, jaké údaje o jejich osobě ministerstvo České kanceláři pojistitelů poskytlo a zda tyto údaje odpovídají skutečnosti. Současně však ochránkyně upozorňuje, že tento postup nenahrazuje povinnost obeslaných osob v zákonné lhůtě 30 dnů prokázat ČKP neexistenci povinnosti hradit příspěvek do garančního fondu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,940 22,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články