Česká republika musí do rozpočtu EU vrátit téměř tři miliardy korun

- Evropská unie autor: Redakce NašePeníze.cz

Protože nebyla dodržená pravidla Evropské unie nebo se nepoužily náležité kontrolní postupy týkající se zemědělských výdajů, musí Česko vrátit do rozpočtu unie 11 milionů eur. ČR není jediným státem, finance bude vracet dalších 21 členských států.

Peníze budou vracet Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království. Foto:SXC

Peníze budou vracet Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království. Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

Evropská komise v rámci tzv. schválení účetní závěrky vyzvala Českou republiku a dalších 21 členských států EU, aby vrátily celkem 414 milionů eur z neoprávněně vynaložených finančních prostředků na provádění společné zemědělské politiky. Úkolem komise je zajisti, aby státy vynakládaly finanční prostředky řádně, to se však v některých případech nestalo.

Vzhledem k tomu, že některé členské státy již část těchto peněz vrátily, čistý finanční dopad úterního rozhodnutí činí přibližně 393 milionů eur.
Peníze tedy budou vracet Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

V případě České republiky jsou finanční opravy navržené za nedefinované podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, nedostatky v hodnocení případů nesouladu s příslušnými požadavky a chybějící kontroly intenzity chovu hospodářských zvířat.

Jana Hanousková | MED

Tagy: EU Česká republika peníze rozpočet vrácení