Česká spořitelna varuje před postupy některých oddlužovacích společností či správců dluhů

21. 7. 2010 – 14:34 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká spořitelna varuje před postupy některých oddlužovacích společností či správců dluhů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Česká spořitelna upozorňuje své klienty na nekorektní praktiky oddlužovacích společností či správců dluhů, které nabízejí klientům, že za ně vyřeší problém s nesplácenými úvěry.

Smlouvy, které klienti pod tíhou své problematické životní situace s takovou společností uzavřou, jsou pro klienty převážně nevýhodné a mnohdy dokonce i nebezpečné. Tyto společnosti totiž nejenže klientův problém s dluhy nevyřeší, ale s ohledem na různé poplatky či jiná peněžitá plnění, s jejichž úhradou je činnost těchto společností spojena, se situace klientů často dále zhorší.

„Na návrhy splátkových kalendářů od oddlužovacích společností nepřistupujeme. Přijetí těchto návrhů by poškozovalo a znevýhodňovalo naše ostatní klienty, nejen ty řádně splácející, ale i ty, kteří se vlastními silami snaží dohodnout nový splátkový kalendář,“ uvedla Marie Švagrová, ředitelka odboru restrukturalizace a vymáhání České spořitelny. „Není etické, abychom jako nejdůvěryhodnější banka v České republice podporovali činnost těchto společností, které parazitují na finanční tísni a špatné životní situaci našich klientů. Služby těchto společností lidem nijak nepomohou, klienti by se měli obracet přímo na nás. My se vždy snažíme sjednat nový splátkový kalendář, který je poté pro nás závazný,“ dodala Marie Švagrová.

V souladu s platnou právní úpravou může ke změně podmínek pro splácení závazků z poskytnutých úvěrů dojít pouze na základě vzájemné dohody obou účastníků úvěrového vztahu, tj. dlužníka a věřitele. Sám klient ani oddlužovací společnost nemohou o změně výše splátek rozhodnout.

Česká spořitelna neakceptuje návrhy splátkových kalendářů, které jménem klienta, resp. na základě jeho plné moci, předloží oddlužovací společnost či správce dluhů. Peněžité závazky, které na sebe klient podpisem smlouvy s oddlužovací společností bere (poplatky, odměny, splátky pojistného), pouze prohlubují jeho finanční zatížení. Česká spořitelna je samozřejmě vždy připravena svým klientům pomoci při řešení jejich problémů, činí tak však především na základě osobního jednání s klientem.

Klienti svou situaci také mohou bezplatně konsultovat s Poradnou při finanční tísni (www.financnitisen.cz), jejíž partnerem je i Česká spořitelna.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,240 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články