Česká spořitelna za první pololetí vydělala 7,21 miliardy korun

29. 7. 2011 – 7:39 | Banky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká spořitelna za první pololetí vydělala 7,21 miliardy korun
Zisk před zdaněním se zvýšil o 24,1 procenta na 8,93 miliardy korun z loňských 7,19 miliardy korun. , Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny (ČS) za první pololetí 2011 meziročně vzrostl o 23,7 procenta na 7,21 miliardy korun, ve stejném období loňského roku ČS hospodařila s čistým ziskem 5,83 miliardy korun. Vyplývá to z výsledků hospodaření, které ČS zveřejnila v pátek.

ČS zároveň zvýšila provozní zisk meziročně o 4,8 procenta na 13,53 miliardy korun, v prvním pololetí činil 12,91 miliardy korun. Provozní zisk vzrostl především zásluhou růstu provozních výnosů, zejména čistého úrokového výnosu, a pokračujícího poklesu provozních nákladů. Zisk před zdaněním se zvýšil o 24,1 procenta na 8,93 miliardy korun z loňských 7,19 miliardy korun.

Hospodářské výsledky banky za první pololetí 2011 jsou ovlivněny nejen meziročním poklesem tvorby opravných položek na úvěry a pohledávky, ale také rostoucími provozními výnosy a pokračujícím poklesem nákladů.

Čistý úrokový výnos se i v přetrvávajícím prostředí historicky nízkých úrokových sazeb zvýšil o 3,1 procenta na 15,41 miliardy korun. Zvýšily se zejména úrokové výnosy z dluhopisů v portfoliu finančních aktiv držených do splatnosti. Mírně se také zvýšil čistý úrokový výnos z klientských obchodů. Nízké úrokové sazby se projevily i ve velikosti čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se drží na úrovni 3,83 procenta, přičemž ve stejném období loňského roku činila 3,84 procenta.

Čisté příjmy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o 1,3 procenta na 6,07 miliardy korun. Pozitivní vývoj zaznamenaly především příjmy z poplatků a provizí z platebních transakcí a z transakcí provedených platebními kartami díky jejich rostoucímu počtu a objemu. Například prostřednictvím přímého bankovnictví Servis 24 a Business 24 bylo v prvním pololetí 2011 provedeno o 13,2 procenta transakcí více a objem karetních transakcí v síti České spořitelny se meziročně zvýšil o 20,2 procenta. Zvýšily se rovněž příjmy z transakcí s cennými papíry především vlivem zotavujících se finančních trhů a rostoucího objemu investování.

Čistý zisk z obchodních operací se meziročně snížil o 3,9 procenta na 1,38 miliardy korun, výrazněji se snížily výnosy z devizových obchodů, na druhé straně se zvýšily výnosy z derivátových operací a z operací s cennými papíry.

Díky řízení nákladů se meziročně snížily všeobecné provozní náklady o 1,4 procenta na 9,33 miliardy korun. Objem nakupovaných výkonů se snížil o 2,4 procenta vlivem poklesu nákladů na informační technologie. Odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 6,3 procenta zejména v oblasti licencí a softwaru. Personální náklady se zvýšily o 1,1 procenta z důvodu vyplaceného odstupného v rámci optimalizace počtu zaměstnanců.

V současné době Česká spořitelna nevlastní žádné italské, španělské, irské, portugalské ani řecké státní dluhopisy. Expozice banky vůči italským dlužníkům (klientům/bankám) je 0,3 miliardy korun, vůči španělským 2,5 miliardy korun, vůči irským 0,7 miliardy korun a vůči portugalským 0,2 miliardy korun. Jedná se o pohledávky vůči klientům nebo bankám, nikoli vůči státům. Vůči řeckým subjektům nemá banka žádné pohledávky.

Bilanční suma dosáhla 907,34 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 2,1 procenta z loňských 926,53 miliardy korun. V meziročním srovnání došlo na aktivní straně bilance k nárůstu portfolií cenných papírů zejména držených do splatnosti a k výraznému poklesu mezibankovních pohledávek. Na pasivní straně bilance se snížily vklady podnikatelských subjektů (zatímco vklady domácností vzrostly meziročně o tři procenta) a podřízený dluh, zvýšil se objem vlastního kapitálu. Změny na aktivní a pasivní straně bilance zobrazují efektivnější řízení úrokových výnosů a nákladů v prostředí trvale nízkých úrokových sazeb.

Vlastní kapitál dosáhl úrovně 73,48 miliardy korun, čili rostl o 14 procent. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se tak v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 15,2 procenta.

Objem celkového portfolia klientských úvěrů meziročně nepatrně vzrostl na 464,09 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 259,33 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 0,5 procenta. Objem spotřebitelských úvěrů se snížil o 5,5 procenta na 74,87 miliardy korun. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám meziročně vzrostl o téměř 5,1 miliardy korun (o 4,4 procenta) na 121,62 miliardy korun.

Úvěry korporacím a velkým městům meziročně mírně vzrostly o 0,4 procenta na 160,96 miliardy korun. Úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly pokles o 4,7 procenta na 43,34 miliardy korun.

Klientské vklady dosáhly objemu 689,82 miliardy korun a meziročně poklesly o 2,3 procenta. Avšak vklady občanů vzrostly o tři procenta na 526,23 miliardy korun. Rostly především vklady na spořicích a termínovaných účtech (Šikovné spoření a Prémiové vklady) a úložky penzijního připojištění. Výrazně se rovněž zvýšily termínované vklady veřejného sektoru, naopak vklady právnických osob a vklady na běžných účtech veřejného sektoru poklesly.

K 30. červnu 2011 počet aktivních klientů přímého bankovnictví Servis 24 a Business 24 činil 1,36 milionu, což přestavuje meziroční nárůst o 6,5 procenta, počet provedených transakcí vzrostl o 13,2 procenta na více než 51 milionů.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,19 milionu kusů (pokles o 1,3 procenta), z toho kreditní karty představují 0,41 milionu kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet ke konci června 2011 činil 5,32 miliardy korun, což značí nárůst o 5,7 procenta. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 20,2 procenta na 46,86 miliardy korun. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 8,7 procenta na 1 374 kusů.

-Filip Sušanka | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články