České dráhy zaplatí rekordní pokutu za zneužití dominantního postavení

13. 5. 2009 – 1:01 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

České dráhy zaplatí rekordní pokutu za zneužití dominantního postavení
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím uložil pravomocně dosud nejvyšší sankci za zneužití dominantního postavení. Společnost České dráhy, a.s. je podle rozhodnutí, povinna v devadesátidenní lhůtě zaplatit celkem 254 milionů korun. Jednáním Českých drah na trhu železniční nákladní dopravy substrátů přepravovaných ve velkých objemech bylo porušeno české i komunitární soutěžní právo.


- Intel může čelit rekordní pokutě od EK
- Pecina potvrdil pokutu 53 milionů korun pro pekárny

České dráhy v období od 1. 1. 2004 do 30. 11. 2007 podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uplatňovaly bez objektivně ospravedlnitelných důvodů vůči svým odběratelům rozdílné ceny za služby železniční nákladní dopravy u přeprav se srovnatelnými kalkulačními parametry ovlivňujícími výši nákladů na tyto služby a rovněž i rozdílné výše marží. Tímto způsobem účastník řízení znevýhodňoval některé své odběratele, kterým byly stanoveny ceny, resp. marže podstatně vyšší než jiným zákazníkům při obdobném nebo srovnatelném plnění, a rovněž ztížil možnost uplatnění ostatním železničním nákladním dopravcům na trhu. Výhodnější podmínky České dráhy poskytovaly především těm svým zákazníkům, jímž byla nabídnuta přeprava od konkurenčních firem. Konkurenti Českých drah přitom neměli možnost na takovou cenovou politiku adekvátně reagovat.

České dráhy dále znemožnily v roce 2006 a části roku 2007 společnostem SPEDIT-TRANS, a.s. a ŠPED-TRANS Levice, a.s. bez objektivně ospravedlnitelných důvodů uzavírat smlouvy o zákaznickém tarifu, a získat tak slevu z veřejného ceníku, a dále stanovily povinnost skládat stoprocentní zálohy na jimi poskytované služby železniční nákladní dopravy. Dne 5. 1. 2006 pak společnost České dráhy vypověděla výše uvedeným soutěžitelům Smlouvy o centrálním zúčtování přepravného, čímž je znevýhodnila oproti konkurenci. České dráhy tyto kroky učinily v reakci na vysoce konkurenční jednání obou společností. V konečném důsledku tak bylo těmto společnostem znemožněno, resp. výrazně ztíženo další působení na trhu.

\"Jednání společnosti České dráhy byla sto způsobit újmu též konečným spotřebitelům, neboť vyšší ceny účtované většině odběratelů byly s největší pravděpodobností zahrnuty do vyšších cen navazujícího zboží.\" Uvádí předseda Pecina.

Předseda ÚOHS tak potvrdil všechny klíčové závěry prvostupňového rozhodnutí z července loňského roku. Doba trvání deliktního jednání však byla zkrácena o cca 20 %, což se odrazilo ve snížení pokuty o 16 milionů korun.

České dráhy s pokutou rezolutně nesouhlasily a podaly proti rozhodnutí rozklad jiý dříve. ČD trvají dále na svých argumentech a s pokutou nesouhlasí.

Rozhodnutí není podle Českých drah správné a vykazuje závažné nedostatky. ČD budou žádat o odložení splatnosti a v zákonné lhůtě podají správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, kterou se budou domáhat zrušení rozhodnutí.

„Jde o další dědictví minulosti, které musíme řešit. Navíc jde v zásadě o problém nákladní dopravy a nevidíme důvod, proč by měly pokutu platit ČD, a.s., tedy provozovatel ztrátové osobní dopravy,“ doplňuje generální ředitel ČD Petr Žaluda.  „To pochopitelně nepovažujeme za správné. Budeme žádat po dceřiné společnosti ČD Cargo, aby se aktivně zasadila o řádné vysvětlení problematiky příslušným orgánům a v případě, že soud přesto rozhodnutí ÚOHS potvrdí, aby tento závazek sama uhradila.“

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články