České firmy musí čekat na úhradu faktur v průměru 48 dní. Jak jsou na tom okolní země?

1. 4. 2010 – 5:46 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

České firmy musí čekat na úhradu faktur v průměru 48 dní. Jak jsou na tom okolní země?
Průměrná splatnost faktur = 48 dní, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

České podniky musí čekat na úhradu svých faktur v průměru 48 dní. Uvádí to nejnovější výsledky srovnání platební morálky v zemích střední a východní Evropy za loňský rok, který ve středu zveřejnila společnost Creditreform.

Zhruba 40 procent odběratelů dodržuje podle srovnání průměrnou splatnost 36 dní, což je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi dobrý výsledek. Na druhou stranu pětina (20 procent) zákazníků překračuje platební termín o více než 30 dní.

 

Krize a zase krize...

 

Mnohé podniky v zemích střední a jihovýchodní Evropy jsou nuceny se vyrovnávat s opožděnými úhradami svých faktur. Zhoršená platební morálka je jedním z následků hospodářské krize. V České republice čekají dodavatelé zboží a služeb na úhradu svých pohledávek v průměru 48 dní. Zpoždění v úhradách tedy představuje v průměru 12 dní, obvyklá doba splatnosti v roce 2009 činila 36 dní.

 

<%Anketa8%>

 

Negativní vývoj konjunktury se také kriticky promítá do růstu počtu podnikových insolvencí. Právě platební morálka podniků totiž představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů, který se přímo promítá do finanční situace malých a středních podniků. Vysoký počet neuhrazených faktur nebo i faktur zaplacených se zpožděním zhoršuje mnohým podnikatelům vlastní likviditu, která je v důsledku poklesu zakázek v řadě odvětví již beztak napjatá. Bez kapitálových rezerv nebo možnosti získání překlenovacích úvěrů se významně zvyšuje riziko úpadku. Z toho důvodu představují informace o platební disciplíně a o aktuální bonitě obchodních partnerů významný předpoklad pro minimalizaci rizik vzniku nedobytných pohledávek a úspěšný podnikový rozvoj.

Mnohé země střední a jihovýchodní Evropy jsou nyní nuceny bojovat se zhoršenou platební morálkou firem. Na základě průzkumu provedeného 13 společnostmi Creditreform působících v jednotlivých zemích bylo vytvořeno srovnání (tzv. ranking) týkající se dohodnuté a skutečné doby úhrady pohledávek. Vedle obvyklé průměrné splatnosti faktur, který stanovuje dodavatel svým zákazníkům, se rovněž sleduje průměrná skutečná doba úhrady, tj. počet dní, o něž byla sjednaná splatnost překročena.

 

<%Anketa96%>

 

Jaká je splatnost faktur v okolních zemích

 

Mezi jednotlivými zeměmi se platební disciplína podstatně liší. Vedle konjunkturálních a strukturálních podmínek a platebních zvyklostí, které jsou pro jednotlivé země typické, se zde odrážejí také různě dlouhé platební termíny, které dodavatelé a poskytovatelé služeb poskytují. V současné době musí na uhrazení dodaného zboží či služeb nejdéle čekat podniky v Rumunsku (90 dní), Srbsku (120 dní) a Polsku (123 dní). Doba úhrady pohledávek může dosáhnout dobrých tří měsíců také ve Slovinsku (83 dní), Chorvatsku (87 dní) a v Maďarsku (90 dní).

Nejlépe jsou na tom v Estonsku (26 dní), Bulharsku (37 dní) a Lotyšsku (38 dní). Pro srovnání: v Německu musí podniky čekat na vyrovnání faktur celkem 43 dní.

Přehled platební morálky v zemích střední a jihovýchodní Evropy a v Německu

země

Průměrná doba

dohodnuté úhrady

Průměrné opoždění

plateb

Doba úhrady

pohledávek

Německo

27

16

43

Estonsko 13 13 26
Bulharsko 15 22 37
Lotyšsko 19 19 38
Litva 30 15 45
Česko 46 12 48
Slovensko 28 20 48
Ukrajina 20 30 55
Slovinsko 60 23 83
Chorvatsko 30 57 87
Maďarsko 60 30 90
Rumunsko 45 45 90
Srbsko 60 60 120
Polsko 30 93 123

Zdroj: Creditreform

(Mediafax)

Kam dál?

- Firmy ze zahraničí mají horší platební morálku vůči českým dodavatelům

- Hospodářská komora: Druhotná platební neschopnost firem se zhoršuje, na špičce neplatičů je stát

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,370 24,510
USD 23,090 23,270
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články