Česku se daří, má čtvrtou nejnižší nezaměstnanost a ekonomika roste

4. 8. 2014 – 12:39 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česku se daří, má čtvrtou nejnižší nezaměstnanost a ekonomika roste
Nezaměstnanost v ČR byla v roce 2013 v rámci EU čtvrtá nejnižší. | zdroj: NašePeníze.cz

Nezaměstnanost v ČR byla v roce 2013 v rámci EU čtvrtá nejnižší. V EU nezaměstnanost v průměru činila 11 procent.

Ministerstvo financí očekává vzestup ekonomické úrovně v České republice

Životní úroveň v ČR by měla letos ve srovnání se zeměmi eurozóny mírně stoupnout. Úroveň hrubého domácího produktu na obyvatele v poměru k eurozóně letos dosáhne 75 procent, loni to bylo 73 procent. Vyplývá to z odhadů v aktuální makroekonomické prognóze ministerstva financí (MF).

Česká republika by tak v ekonomické úrovni měla na tom být lépe než Slovensko, Polsko a Maďarsko. Naopak vyšší ekonomickou úroveň než Česko bude mít letos i příští rok Slovinsko

"Díky silnému hospodářskému růstu se v letech 2000 až 2007 relativní ekonomická úroveň ČR ve srovnání se zeměmi eurozóny zvýšila o 13 procentních bodů. Poté se však kvůli období recesí a jen nevýrazného hospodářského růstu proces konvergence zastavil," uvedlo MF.

Nezaměstnanost na úrovni vyspělejších zemí

Česká republika se vyznačuje relativně nízkou úrovní nezaměstnanosti. V 1. čtvrtletí 2014 byla obecná míra nezaměstnanosti v ČR (6,9 %) o 4,2 p. b. nižší než průměr EU. Pod úrovní EU byla míra nezaměstnanosti žen i mužů. Mezi státy EU28 s nejnižší mírou nezaměstnanosti se řadí Malta, Německo a Rakousko. V Rakousku byla míra nezaměstnanosti v daném období vůbec nejnižší a dosahovala pouze 5,4 %. V porovnání s dalšími sousedními státy byla míra nezaměstnanosti výrazně vyšší na Slovensku (14,1 %), vyšší byla i v Polsku (10,7 %). Pouze ve dvou zemích byla v 1. čtvrtletí 2014 míra nezaměstnanosti mužů pod hranicí 6 %. Nejnižší míra nezaměstnanosti 15-64letých mužů byla v Rakousku (5,4 %), a druhá nejnižší byla právě u nás, v České republice (5,9 %).

Míra nezaměstnanosti se nadále udržuje na vysokých hodnotách zejména v jižních státech Evropy. V 1. čtvrtletí 2014 patřily poslední příčky Řecku a Španělsku. U obou zemí se míra nezaměstnanosti pro sledovanou věkovou skupinu pohybuje od 3. čtvrtletí 2012 nad úrovní 25 %.

Míra nezaměstnanosti 15-64letých v členských zemích EU (v %)
 
Země
1. čtvrtletí 2014
Rozdíl v p.b.
 1.Q 2014 - 1.Q 2013
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy
Rakousko
5,4
5,5
5,4
0,0
-0,2
0,3
Německo
5,6
6,1
5,1
-0,3
-0,4
-0,2
Malta
6,1
6,5
5,4
0,1
0,2
-0,3
Lucembursko
6,6
8,4
4,3
1,1
2,8
-1,1
Spojené království
6,8
7,2
6,4
-1,1
-1,3
-0,9
Česká republika
6,9
5,9
8,1
-0,6
-0,8
-0,5
Nizozemsko
7,5
7,7
7,3
1,0
0,8
1,2
Rumunsko
7,5
8,4
6,4
-0,3
-0,1
-0,5
Dánsko
7,6
7,3
8,0
-0,3
-0,6
0,2
Maďarsko
8,4
8,2
8,5
-3,4
-4,3
-2,5
Estonsko
8,7
9,5
7,8
-1,5
-1,5
-1,6
Belgie
8,8
9,3
8,1
0,3
0,4
0,0
Švédsko
8,8
9,2
8,4
0,0
0,1
-0,1
Finsko
9,2
10,0
8,3
0,3
0,1
0,4
Francie
10,3
10,8
9,8
-0,2
0,0
-0,3
Polsko
10,7
10,4
11,1
-0,7
-0,5
-0,9
Slovinsko
11,0
10,3
11,8
-0,2
-0,5
0,0
EU28
11,1
11,2
11,0
-0,4
-0,5
-0,4
Lotyšsko
12,1
14,0
10,3
-1,2
-0,9
-1,4
Irsko
12,3
14,2
10,0
-1,6
-2,1
-1,1
Litva
12,6
14,3
11,0
-0,7
-0,8
-0,6
Bulharsko
13,1
14,1
12,1
-0,7
-1,2
-0,2
Itálie
13,8
13,2
14,6
0,8
1,0
0,6
Slovensko
14,1
14,3
14,0
-0,5
0,1
-1,1
Portugalsko
15,7
15,8
15,6
-2,8
-3,1
-2,6
Kypr
17,2
18,0
16,2
1,1
1,5
0,6
Chorvatsko
19,0
17,4
20,7
0,6
-1,3
2,6
Španělsko
26,0
25,5
26,7
-1,1
-1,3
-0,7
Řecko
28,0
25,2
31,6
0,4
0,3
0,4
 
Zdroj: Eurostat

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.7.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,820
USD 23,690 23,870
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články