Čeští podnikatelé nechtějí platit DPH za své obchodní partnery v konkursu, kteří jim dluží

14. 8. 2009 – 7:52 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Čeští podnikatelé nechtějí platit DPH za své obchodní partnery v konkursu, kteří jim dluží
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

I čeští podnikatelé by v době hospodářské krize uvítali zavedení režimu úlevy od daně z přidané hodnoty (DPH) u nezaplacených pohledávek. Daňová skupina Hospodářské komory České republiky ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers proto připravila návrh, který zákon o DPH upravuje.


V souvislosti se sílícími dopady světové finanční krize stále více přibývá firem, které se nachází v konkurzním řízení, a tudíž nejsou schopny dostát svým závazkům vůči věřitelům. Vzniklé pohledávky za odběrateli řada dodavatelů není schopna vymoci v plné výši, navíc zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) dodavatelům nařizuje přiznat DPH v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bez ohledu na to, zda pohledávka bude řádně vypořádána. Tento fakt se negativně projevuje na cash-flow dosud životaschopných podniků.

Z výše uvedených důvodů a zejména na základě ohlasů podnikatelské veřejnosti proto Daňová skupina Hospodářské komory České republiky (DS HK ČR) ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers (PWC) připravila návrh, který upravuje zákon o DPH. Navrhovaná úprava umožňuje dodavateli požadovat vrácení DPH odvedené státu, pokud mu tato DPH není zaplacena obchodním partnerem za řádně dodané zboží či poskytnuté služby. Zamýšlený návrh prozatím upravuje pouze problematiku konkurzního řízení, v budoucnu je však možné úpravu rozšířit i na ostatní případy. Obdobná úprava platí nejméně ve 12 členských státech EU, v žádném případě se tedy nejedná o žádnou legislativní novinku.

„Domníváme se, že navrhovaná legislativní úprava významně pomůže dodavatelům při vymáhání alespoň části pohledávek za věřiteli v konkurzu a přispěje tak ke zlepšení cash-flow podnikatelských subjektů,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

„Provádět změny v zákoně o DPH je velmi problematické vzhledem k harmonizaci nepřímých daní v rámci EU. Pokud se tedy naskytne možnost implementovat velmi racionální opatření, které navíc bude mít protikrizový efekt, je to velmi dobrá šance, kterou bychom měli využít,“ dodává Petr Kužel.

Zavedení této možnosti do českého právního řádu nebrání ani evropská legislativa. Vrácení DPH ze zcela nebo částečně neuhrazených pohledávek je umožněno Směrnicí Rady 2006/122/ES. Tento režim je podle našich informací v různých formách implementován v následujících členských státech: Belgie, Lucembursko, Dánsko, Německo, Francie, Portugalsko, Irsko, Rakousko, Itálie, Řecko, Lotyšsko a Velká Británie.

\"Režim úlevy od špatných pohledávek za dlužníky v konkurzu chrání podniky před nutností financovat DPH u již uskutečněných, ale neuhrazených plnění z vlastních finančních prostředků. Ze zkušenosti naši klientů víme, že podniky po této možnosti dlouhodobě volají. Je to zvlášť důležité pro malé společnosti, které vždy nemusí mít k dispozici dostatečné finanční prostředky. Je-li režim vhodně upraven v zákoně, jeho zavedení nemusí mít pro stát negativní dopad,\" říká Martin Diviš, odborník na DPH, PricewaterhouseCoopers.

\"Česká republika umožňuje speciální režim odpisu nedobytných pohledávek u daně z příjmu, ale nikoli vrácení DPH. Zejména dnes, kdy se s nedobytnými pohledávkami potýká řada firem, by byl tento krok velmi prospěšný,“ vysvětluje Martin Diviš.

Specialisté z PwC a DS HK ČR (Martin Diviš, Dana Trezziová, Petr Prchal, Jiří Nekovář, Jan Wiesner) na základě své odbornosti a dlouholetých zkušeností připravili návrh novely, která by režim úlevy od DPH u nezaplacených pohledávek umožnil. Přijetí této novely má plnou podporu Hospodářské komory České republiky, která o něj bude usilovat. Odborná podpora, která přispěla již v minulosti k iniciaci pozitivních opatření ve prospěch českého podnikatelského prostředí, proto bude i nadále pokračovat.

- Hospodářská komora České republiky
- PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články