Cestovní pojištění na hory - jak porovnat nabídky pojišťoven?

29. 12. 2009 – 1:07 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Cestovní pojištění na hory - jak porovnat nabídky pojišťoven?
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Cestovní pojištění nabízí různé varianty produktů. Jedno má o něco vyšší pojistné limity, jiné je levnější. Jak porovnat různé výše pojistného plnění a zároveň cenu pojištění? Zkuste sofistikovanější metodu rozhodování.


Pro nástin způsobu výběru optimálního cestovního pojištění jsem zvolila praktický příklad (2 osoby, víkendový pobyt s lyžováním před Vánocemi (19. - 20. prosince) v italských Dolomitech). Protože se jedná o organizovaný zájezd na vyznačených sjezdovkách, nebylo nutné dokupovat připojištění na rizikový sport.

Čtěte také:

- ČNB varuje před pojišťováky, vydávají se za zaměstnance ČNB
- Penzijní připojištění od AEGON: Vysoké zhodnocení, nebo past na klienty?
- Změna zdravotní pojišťovny může způsobit i velké starosti


Při výběru vhodné metody na porovnání ceny pojištění a pojistného plnění jsem hledala nějakou sofistikovanější metodu než jen porovnání a seřazení podle velikosti. Jako nejlepší řešení se nakonec ukázala být Saatyho metoda stanovení vah kritérií. Jako kritéria jsem si zvolila cenu pojištění a jednotlivé druhy pojistného plnění (Kritéria: Pojištění léčebných výloh v zahraničí, Smrt následkem úrazu, Trvalé následky úrazu, Pojištění zavazadel, Odpovědnost za škodu na životě a zdraví, Odpovědnost za škodu na věci, Odpovědnost za jinou škodu, Celková cena pojistného).

První řadě bylo důležité si ujasnit, které kritérium je nejvýznamnější. Kromě svého osobního názoru, protože Saatyho metoda je ve větší míře založena na cítění významnosti kritéria hodnotitelem, jsem vzala v úvahu i současnou ekonomickou situaci a jako nejvýznamnější kritérium zvolila Cenu pojištění a zároveň kritérium Pojištění léčebných výloh v zahraničí. Významnost kritérií se určuje ve vztahu významnosti kritéria v řádku k významnosti kritéria ve sloupci.

Tabulka 1: Subjektivní vztah významnosti jednotlivých kritérií
   
1
2
3
4
5
6
7
8
Celkem
Váhy kritérií
1
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
1
2
3/2
4
13/10
5/2
3
1
16,30
19,7%
2
Smrt následkem úrazu 
1/2
1
3/4
2
13/20
5/4
3/2
1/2
8,80
10,6%
3
Trvalé následky úrazu
2/3
4/3
1
8/3
13/15
5/3
2
2/3
10,87
13,1%
4
Pojištění zavazadel
1/4
1/2
3/8
1
26/5
5/8
3/4
1/4
8,95
10,8%
5
Odpovědnost za škodu na životě a zdraví
10/13
20/13
15/13
5/26
1
25/13
30/13
10/13
9,65
11,7%
6
Odpovědnost za škodu na věci
2/5
4/5
3/5
8/5
13/25
1
6/5
2/5
6,52
7,9%
7
Odpovědnost za jinou škodu
1/3
2/3
1/2
4/3
13/30
5/6
1
1/3
5,43
6,6%
8
Celková cena pojistného
1
2
3/2
4
13/10
5/2
3
1
16,30
19,7%
                   
82,82
100,0%


Po zjištění vah kritérií bylo nutné zaměřit se na jednotlivé varianty – nabídky pojištění od 4 vybraných modelových pojišťoven. Celkově jsem zahrnula 9 variant pojištění. Opět jsem se pokusila najít sofistikovanější metodu, a nakonec jsem zvolila Metodu bazické varianty

U této metody je důležité si určit, jestli se jedná o kritérium nákladového nebo výnosového typu. V našem případě máme pouze jedno kritérium nákladového typu – Cena pojištění, ostatní kritéria jsou výnosového typu. U kritéria nákladového typu zvolíme za bazickou variantu nejnižší hodnotu. Poměr pak tvoříme: hodnota bazické varianty/hodnota zkoumané varianty. U kritérií výnosového typu je označena za bazickou variantu největší hodnota a poměr je tvořen takto: hodnota zkoumané varianty/hodnota bazické varianty.

Po vyhodnocení všech variant jsem dospěla k následujícímu řešení. Nejlepší variantou ze zkoumaných pojištění bylo pojištění Kooperativa Plus, které nabízí nejvyšší plnění v případě úrazu a trvalých následků a dále i v případě odpovědnosti za škody a celkově dosahuje téměř 80 % z celkových 100 %. Na konci seznamu se objevilo pojištění Allianz Gold s pouhými 46,7 %. Důvodem bylo nulové plnění v případě smrti nebo trvalých následků po úraze. V průměrném hodnocení všech produktů v rámci každé z pojišťoven jsme dospěli k tomuto zjištění:
  1. Kooperativa - 66,8 %
  2. Allianz – 63,1 %
  3. Česká pojišťovna – 56,6 %
  4. ČSOB Pojišťovna – 51,5 %
Tabulka 2: Výsledné hodnocení produktů
 
Kooperativa
Allianz
ČSOB pojišťovna
Česká pojišťovna
 
Klasik
Plus
Platinum
Gold
Silver
Vyšší limit
Nižší limit
Vyšší limit
Nižší limit
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
42,9%
85,7%
100,0%
100,0%
100,0%
71,4%
42,9%
85,7%
42,9%
Smrt následkem úrazu 
50,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
Trvalé následky úrazu
50,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
Pojištění zavazadel
30,0%
60,0%
100,0%
40,0%
0,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
Odpovědnost za škodu na životě a zdraví
66,7%
100,0%
66,7%
66,7%
66,7%
33,3%
33,3%
66,7%
66,7%
Odpovědnost za škodu na věci
66,7%
100,0%
66,7%
66,7%
66,7%
33,3%
33,3%
66,7%
66,7%
Odpovědnost za jinou škodu
33,3%
50,0%
6,7%
6,7%
6,7%
0,0%
0,0%
33,3%
33,3%
Celková cena pojistného
75,9%
50,6%
44,6%
47,1%
47,7%
78,8%
100,0%
58,4%
68,9%
Výsledná váha varianty
53,7%
79,9%
76,5%
46,7%
66,3%
52,3%
50,8%
59,8%
53,4%
Pořadí
5.
1.
2.
9.
3.
7.
8.
4.
6.

Výsledné hodnocení může pomoci klientům při rozhodování, kterou pojišťovnu zvolit. Je však nutné vzít v úvahu, že byl použit subjektivní názor hodnotitele a že co člověk, to jiný názor na váhu kritéria.

Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články