Podle člena představenstva a ředitele divize klasická energetika Ladislava Štěpánka by se u nás měly provozovat uhelné elektrárny do vyuhlení dolů, což by mělo být kolem r. 2050. Bude záležet na ekologickém politice Evropské unie, ale zavření uhelných zdrojů si Štěpánek v nejbližším období nedokáže představit. Důvodem je zajištění dodávek elektřiny. Podle Štěpánka se neuvažuje o výstavbě nových uhelných elektráren a plynové zdroje se v současných podmínkách nevyplatí. Aby ČEZ splnil ekologické limity, bude do uhelných elektráren investovat v následujících letech 10 mld. Kč. Připomínáme, že ČEZ plánuje kapitálové výdaje do tradiční energetiky, kam uhelné elektrárny patří, přes 10 mld. Kč ročně. V rozhovoru nejsou překvapivé informace.

Zdroj: Atlantik FT