Tisk přináší opět informace o možném prodeji elektrárny Počerady. Společnost Czech Coal by ji ráda koupila a nabízí 4,5 mld. Kč (8,4 Kč na akcii) v hotovosti a veškerou vyrobenou elektřinu v Počeradech až do konce roku 2023. Což by podle tisku mělo být dalších 5 mld. Kč (9,3 Kč na akcii). Dále by ČEZ mohl odebrat až 30 mil. tun uhlí.

V r. 2013 uzavřely ČEZ a Czech Coal dlouhodobou smlouvu na dodávku uhlí. Czech Coal bude dodávat elektrárně Počerady uhlí a součástí smlouvy byla i opce na prodej elektrárny právě společnosti Czech Coal. První opce byla v roce 2013 a další je v roce 2024. Pro ČEZ jsou stěžejní modernizované uhelné elektrárny Tušimice, Prunéřov a Ledvice. Ostatní uhelné elektrárny jsou z našeho pohledu určeny k prodeji. Z tohoto pohledu by se jednalo o prodej nejádrového aktiva a prostředky z prodeje by mohly podpořit výplatu dividendy.

Zdroj: Atlantik FT