Dnes (30. 11. 2018) se koná valná hromada (VH) společnosti ČEZ. VH byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře a na programu jsou např. změna opčního programu pro management, změna strategie a personální změny v dozorčí radě.

Podle informací z tisku je možné, že se ministerstvo financí, jako vykonavatel akciových práv státu (cca 70 %), VH nezúčastní. V tom případě by VH neměla být usnášeníschopná. 

Zdroj: Atlantik FT