Chce prožít důchod v zahraničí? Důchody z Česka se vyplácejí do 64 zemí světa!

4. 9. 2009 – 11:51 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Chce prožít důchod v zahraničí? Důchody z Česka se vyplácejí do 64 zemí světa!
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Celkem 51 969 důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení k 30. 6. 2009 do 64 zemí světa. Oproti stejnému období roku 2008 jich bylo více o 3 871 (tj. o 7,4 %). Tehdy se jednalo o 48 098 důchodů.


Nejvíc důchodů do zahraničí v prvním pololetí letošního roku ČSSZ vyplácela na Slovensko, a to 14 670, důchodcům do Polska (11 908) a do Spolkové republiky Německo (9 324). Mezi zeměmi, kam ČSSZ důchody zasílá, jsou také například Argentina, Bolívie, Dominikánská republika, Kostarika, Filipíny, Thajsko, Mali a další. ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní i pozůstalostní. Výplata důchodů do zahraničí si ke konci pololetí vyžádala celkové náklady ve výši 1 miliardy 135 milionů Kč.

- Důchody by měly od ledna 2010 vzrůst o 205Kč
- Důchod: Češi spoří na důchod méně, než by měli
- Poměr důchodců k ekonomicky aktivním obyvatelům roste

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky/spořitelny v České republice. Na adresu v cizině se důchody vyplácejí 4x ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí. Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Výplata na účet v České republice je vždy v českých korunách za zpětnou dobu, a to prostřednictvím České národní banky.

Spočítejte si:
- Starobní důchod
- Penzijní připojištění

Ve státech Evropské unie se důchody vyplácejí v souladu s Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, které jsou nadřazeny národním zákonům členských států. Smyslem těchto nařízení je mimo jiné vyloučit nepříznivý důsledek situace, kdy například osoba, která byla pojištěna ve více státech, nezíská v některém z nich (nebo v žádném z nich) potřebnou dobu pojištění. V tomto případě členský stát přihlédne i k dobám pojištění získaným v ostatních členských státech – pojištění se sčítá.

Pokud se nejedná o členský stát Evropské unie, je pro případnou výplatu důchodu důležité, zda má Česká republika se zahraniční zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Základním smyslem těchto smluv je zajistit práva osob, které se přemisťují mezi dvěma smluvními státy. Úplný přehled mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a věcného rozsahu je na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/.

Deset států, do nichž ČSSZ k 30. 6. 2009 vyplácela nejvíc důchodů

Stát

Počet důchodců

Slovensko

 14 670

Polsko

 11 908

Spolková republika Německo

   9 324

Švýcarsko

   2 553

Kanada

   2 285

Rakousko

   1 771

Bulharsko

   1 673

Řecko

   1 649

USA

   1 525

Švédsko

      814Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články