Management CME včera na konferenčním hovoru představil výhled, dle kterého čeká letos růst zisku EBITDA o 14 – 16 % při konstantních měnových kurzech. Při současných měnových kurzech to dle managementu implikuje zisk EBITDA 205 mil. USD, což je mírně nad naším očekáváním 200,5 mil. Management také potvrdil, že prodej chorvatských a slovinských televizí má být dokončen v příštích měsících. Výnosy z tohoto prodeje, výnosy z konverze warrantů a cash flow z provozu budou letos použity na snížení dluhu. Zadlužení má ke konci roku klesnout na čistý zisk / EBITDA = 3. Informace považujeme za neutrální.

Zdroj: Atlantik FT