CME zveřejní výsledky hospodaření za 4. kvartál 2017 zítra (8.2.) před otevřením trhu. Společnost vykáže výsledky bez Slovinska a Chorvatska, jejichž prodej oznámila v červenci. Tržby ve 4Q podle nás meziročně vzrostly o 16,9 % na 198,8 mil. USD, kde kromě pokračujícího růstu reklamních výdajů výrazně pomohlo posílení evropských měn vůči dolaru. Posílení evropských měn má rovněž pozitivní efekt na marži firmy, jelikož část nákladů již je v amerických dolarech, a ty tak nerostou stejně rychle jako tržby. Proto očekáváme nárůst EBITDA marže o 2,6 p.b. na 34 % a růst zisku před odpisy EBITDA o 26,3 % r/r na 67,5 mil. USD. Zlepšení na provozní i finanční úrovni by mělo přinést více než zdvojnásobení čistého zisku na 45,2 mil. USD či 0,3 USD na akcii.

Za celý rok 2017 očekáváme růst tržeb o 9,6 % r/r na 576,9 mil. USD a růst zisku EBITDA o 20,8 % na 165,4 mil. USD (EBITDA marže 28,7 %). Výhled managementu je zisk EBITDA v r. 2017 po započtení měnových pohybů cca 158 – 164 mil. USD. Náš odhad 165,4 mil. USD je tak mírně nad tímto výhledem.

CME bude pořádat konferenční hovor v den výsledků v 15:00 SEČ. Neočekáváme poskytnutí výhledu na r. 2018, avšak management by mohl poskytnout informace k plánovanému prodeji televizí v Chorvatsku a Slovinsku, který byl na podzim zastaven chorvatským regulátorem. Celkově se domníváme, že vysoká dynamika tržeb a zisku EBITDA ve 4Q, podpořená kurzovými pohyby, by mohla vést k mírně pozitivní reakci trhu, i kdyby společnost výrazně nepřekonala tržní očekávání.

 

US GAAP, kons., mil. USD

oč. 4Q17

r/r

4Q16*

oč. 2017

r/r

2016*

Tržby

198,8

16,9%

170,0

576,9

9,6%

526,2

EBITDA

67,5

26,3%

53,5

165,4

20,8%

136,9

    EBITDA marže

34,0%

+2,6 p.b.

31,4%

28,7%

+2,7 p.b.

26,0%

EBIT

58,2

28,0%

45,5

130,4

23,6%

105,5

Finanční výsledek

-10,2

n.m.

-24,5

-52,3

n.m.

-263,6

Čistý zisk po minoritách

45,2

119,7%

20,5

56,3

n.m.

-165,1

Zisk na akcii (USD)

0,3

116,6%

0,1

0,4

n.m.

-1,1

Zdroj: CME, J&T Banka; *Upraveno o divestici Chorvatska a Slovinska

Zdroj: Atlantik FT