CME uvedlo, že prodává svá televizní aktiva v Chorvatsku (Nova TV) a Slovinsku (POP TV) společnosti Slovenia Broadband S.a r.l., kterou vlastní United Group B.B. Transakce by měla být dokončena do konce roku 2017 a podléhá několika regulatorním schválením. Prodejní cena je 230 mil. EUR (262,5 mil. USD). Tato cena implikuje 19x P/EBITDA za posledních 12 měsíců. Prostředky budou využity na snížení dluhu, kde by se mělo snížit čisté zadlužení na 5,1x z aktuálních 6,3x k EBITDA. Informaci hodnotíme pozitivně s ohledem na ocenění, které relativně výrazně překonává ocenění celé CME (10x P/EBITDA 2016). Současně pozitivně vnímáme plánované snížení zadlužení, které přinese další úspory do hospodaření.

Zdroj: Atlantik FT