Druhý největší akcionář v CME, společnost TCS, oznámila, že snížila svůj podíl ve společnosti na 9,1 % z původních 12,6 %. Prodejní cena akcií dle informační povinnosti byla 4,05 USD/akcii. Snížení podílu druhého nejvýznamnějšího akcionáře je trhem většinou bráno nepříznivě. Jelikož byla informace známa již během včerejška, tak neočekáváme tržní reakci. 

Zdroj: Atlantik FT