ČNB: Běžný účet ve 2.čtvrtletí vykázal schodek 28,98 miliardy Kč

7. 9. 2009 – 10:20 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČNB: Běžný účet ve 2.čtvrtletí vykázal schodek 28,98 miliardy Kč
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Běžný účet platební bilance vykázal ve druhém čtvrtletí 2009 schodek 29 mld. Kč. Na finančním účtu došlo k přílivu finančních zdrojů ze zahraničí ve výši 29,6 mld. Kč, zatímco devizové rezervy ČNB vzrostly o 6 mld. Kč


Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP na roční bázi se podle odhadu ČNB snížil na 2,6 %. Důvodem je zejména pokles schodku bilance výnosů a mírné zvýšení kladné výkonové bilance (bilance obchodu se zbožím a službami), jejíž přebytek tvoří 4,9 % HDP.

Objem tuzemských přímých investic do zahraničí převýšil ve sledovaném období o 1,8 mld. Kč zahraniční investice do podniků v České republice. Výše přímých investic tuzemských podniků do zahraničních společností činila 17,7 mld. Kč, rozhodující část přitom představují investice do podniků ve výrobních odvětvích, rozvodu energií a dobývání nerostných surovin. Předpokládaná výše reinvestovaného zisku ve prospěch tuzemských vlastníků je 7,3 mld. Kč.

Čisté čerpání finančních a obchodních úvěrů tuzemskými podniky od zahraničních dceřiných společností dosáhlo ve druhém čtvrtletí 2009 výše 4,9 mld. Kč.

Zahraniční společnosti investovaly do podniků v České republice 15,9 mld. Kč. Z toho 6,7 mld. Kč bylo použito na posílení základního kapitálu tuzemských společností, a to zejména v odvětvích obchodu s nemovitostmi, poskytování služeb pro podniky a finančního zprostředkování (70 % celkové sumy). Odhad vytvořeného zisku určeného k reinvestování činí 26,1 mld. Kč (vedle výše uvedených odvětví se na jeho tvorbě podílejí především podniky z odvětví dopravy a telekomunikací a výroby a rozvodu energií). Výsledný tok přímých investic do ČR byl významně ovlivněn odlivem zdrojů v úvěrových vztazích ve skupině zahraničního investora ve výši 16,8 mld. Kč (jedná se o vztahy českých nefinančních podniků a některých nebankovních finančních institucí k zahraničním matkám). Tuzemské dceřiné podniky splácely dříve přijaté finanční a obchodní úvěry a současně narostly nové finanční úvěry poskytnuté zahraničním mateřským společnostem.

Čistý příliv zahraničních zdrojů do České republiky v položce portfoliových investic představoval ve druhém čtvrtletí 74,2 mld. Kč. Na pasivní straně byly realizovány objemově významné emise vládních a podnikových dluhopisů na zahraničních kapitálových trzích.

Naopak vlivem převahy odprodejů akcií finančního sektoru zahraniční investoři snížili držbu tuzemských akcií. Rozsah investic českých subjektů na zahraničních kapitálových trzích se také snížil. Rovněž došlo k čistému odprodeji zahraničních dluhopisů a akcií tuzemskými investory v objemu 20,8 mld. Kč.

Kurzy

Kurzovní lístek: 8.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články