ČNB rozdala pokuty finančně poradenským společnostem

21. 11. 2016 – 8:49 | Firmy | red | Diskuze:

ČNB rozdala pokuty finančně poradenským společnostem
Česká národní banka | zdroj: ČNB

Česká národní banka (ČNB) v poslední době zvýšila svou aktivitu v udělování sankcí finančně poradenským společnostem. Kdo a za co byl v druhé polovině roku 2016 potrestán?

Dohledová činnost České národní banky přináší své ovoce. Přesvědčit se o tom v druhé polovině roku 2016 mohlo osm finančně zprostředkovatelských společností, které ze správního řízení odešly s udělenou sankcí. Bohužel rozhodnutí ukazují jednu velkou nevyváženost v zákonech. Zatímco u porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu ČNB nešetří nemalými pokutami, za porušení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích… jen napomíná.

TIP: Žijeme déle - švýcarská finanční instituce pomáhá i Čechům k lepšímu důchodu

Do očí bijící je rozpor mezi možnostmi ČNB u sankcionované společnosti DataLife. Ta jako investiční zprostředkovatel ve třech případech nejednala s odbornou péčí (a sjednala produkty neodpovídající investičnímu dotazníku) a v osmi případech porušila dle dohledového orgánu zákon o ochraně spotřebitele, když nazývala investiční životní pojištění spořením. Za oba tyto delikty obdržela pokutu ve výši 200 000 Kč. Ovšem porušila i zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Společnost DataLife měla dle ČNB využívat ke zprostředkování pojištění osob bez patřičné licence, ve 115 případech nezaznamenala potřeby klientů a ve 47 případech nezaznamenala důvody pro doporučení konkrétního pojištění. Za to vše si vysloužila „jen“ opatření k nápravě…

O něco méně markantní, ale principiálně stejný rozdíl je patrný i u dalších udělených sankcí. Kupříkladu Pentia Consulting nevyplnila investiční dotazník s klientem a nesdělila informace o své osobě, registraci a komunikaci a ani neuvedla, jakým způsobem je odměňována. Navíc neuchovávala záznamy komunikace s klientem. A neměla jednu spolupracující pojišťovnu nahlášenou v registru ČNB. Za toto vše, zejména jako investiční zprostředkovatel, získala pokutu 85 000 Kč.

Na druhé straně jako pojišťovací zprostředkovatel nezaznamenala potřeby klientů v 68 případech a zároveň investiční životní pojištění nazývala spořením. Výsledek? Opatření k nápravě.

Včasné nezaznamenání spolupracující pojišťovny je delikt sám o sobě. A má pevně stanovenou sazbu – 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Takto vyfasovala GARANZIA Finance sankci 40 000 Kč, protože opomněla včas oznámit spolupráci se 4 pojišťovnami, a SPEKTRUM KB 20 000 Kč za 2 neevidované pojišťovny.

Skutečnost, že GARANZIA Finance se neobtěžovala se zaznamenáváním důvodů pro doporučení IŽP, si vystačila s opatřením k nápravě, obdobně jako SPEKTRUM KB, která svého času neměla odpovědného zástupce, neměla povinné pojištění odpovědnosti a v 19 případech nesdělila, že ji eviduje ČNB.

Trochu stranou stojí prohřešek JARO, pojišťovací a finanční společnosti. Ta neměla správně nastavené compliance, navíc osoba za compliance zodpovědná byla zároveň vázaným zástupcem a uzavírala smlouvy, čímž docházelo ke střetu zájmů. K tomu neevidovala řádně předané příkazy klientů. Ze správního řízení odešla s pokutou 50 000 Kč. Naopak za nezaznamenání důvodů pro doporučení konkrétních pojištění obdržela jen opatření k nápravě.

ALLFIN PRO Holding se dopustila prohřešku v informační povinnosti. Z kolektivního statutárního orgánu zůstal jediný člověk, což České národní bance neoznámila bez zbytečného odkladu. Za to jí ČNB naúčtovala 20 000 Kč.

Zcela odlišný případ je společnost A & L Management. Ta na svých internetových stránkách nabízela investiční produkty, aniž by měla jakékoli oprávnění k investičnímu zprostředkování. Nabízela též službu obhospodařování majetku. Odešla s pokutou 100 000 Kč.

Nejvyšší sankci ovšem ve sledovaném období dostala společnost SMS finanční poradenství. Té udělila ČNB pokutu ve výši 400 000 Kč. V rámci této sankce se skrývají prohřešky od nazývání investičního životního pojištění spořením a nesdělování nákladů investičního životního pojištění, přes neinformování o provizích od obchodníka s cennými papíry, po neuchovávání záznamů a dokumentů k investičnímu zprostředkování. Naopak nezahrnuje nezaznamenávání potřeb klientů u zprostředkování pojistných smluv, za což obdržela jen opatření k nápravě.

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články