Co byste měli vědět o předčasném důchodu

7. 10. 2010 – 21:28 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Co byste měli vědět o předčasném důchodu
Předčasná penze se počítá stejně jako klasická starobní penze, Foto: Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

S prodlužováním důchodového věku roste obliba předčasného důchodu. Při čerpání předčasného důchodu je dobré dodržet několik zásad, aby se penze snižovala co nejméně. O kolik klesá předčasný důchod? Jak se předčasný důchod vypočítává?

Podmínky pro výplatu předčasného důchodu se v Česku zpřísňují, stejně jako v ostatních vyspělých zemích. Při čerpání předčasného důchodu je tedy dobré dát si pozor, na některé zákonné úpravy, aby krácení bylo co nejmenší.

---Spočítejte si:

---- - Starobní důchod od státu,

---- - Kolik si naspoříte na stáří: Penzijní připojištění

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu lze dle současné legislativy v Česku odejít nejdříve 3 roky před dovršením důchodového věku. V roce 2030, kdy bude důchodový věk 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které vychovávají jedno dítě, bude možné odejít do předčasného důchodu v 60 letech.

Jaké je krácení předčasného důchodu?

Většinou se při zmínce o předčasném důchodu objevuje informace, že krácení činí 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dní. Tato informace však mnoha občanům mnoho neřekne. Navíc je ve skutečnosti předčasný důchod krácen hned dvakrát. Jak?

- Při odchodu do předčasného důchodu má občan nižší počet let pojištění, které hrají při výpočtu penze velmi důležitou roli.
- V Česku se dále při stanovení předčasného důchodu snižuje procentní výměra o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní, pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dní, a o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní, a to od 721. dne předčasnosti.

Nesnižuje se základní výměra důchodu

Penze se skládá ze dvou částí, základní výměry důchodu (2 170 Kč) a procentní výměry důchodu (závisí na výši výdělků dosahovaných v produktivním věku). Při předčasné penzi se snižuje pouze procentní výměra, což znamená, že celá penze je krácena za zaždých 90 dní méně než o 0,9 % (nebo 1,5 %).

Krácení je za 90 dní, rok má 365 dní, co to znamená?

Především na druhou podmínku je nutné pamatovat. Vždyť pozdější odchod do důchodu o 15 dní může snížit měsíční penzi u nadprůměrných příjmů i o 200 Kč, což je 2 400 Kč za rok. Vzhledem ke každoroční valorizaci důchodů se bude tento rozdíl v dalších letech navíc zvyšovat.

Příklad

Občan, který odejte do předčasného důchodu přesně tři roky, tj. o 1 095 dní (3 * 365 dní), před dovršením důchodového věku, bude mít procentní výměru penze krácenou o 14,7 %. Za prvních 720 dní je krácení 7,2 % (8 * 0,9 %) a za dalších 375 dní je krácení 7,5 % (5 * 1,5 %). Když však občan odejde do penze o 15 dní později, tj. o 1 080 dní před dovršením důchodového věku, tak bude mít penzi krácenou pouze o 13,2 %.

-Kolik činí rozdíl u průměrné mzdy?

Jestliže osobní vyměřovací základ občana (zjednodušeně řečeno průměrná penze za všechny odpracované roky, kdy dřívejší výdělky se přepočítávají koeficientem zohledňujícícm inflaci) činí 23 500 Kč a získal 39 let pojištění, potom by klasická starobní penze činila 10 594 Kč.

- Při odchodu do důchodu o 1 095 dní dříve by předčasná penze činila 9 356 Kč (8 424 Kč * 85,3 % + 2 170 Kč).
- Při odchodu do důchodu o 1 080 dní dříve by předčasná penze činila 9 483 Kč (8 424 Kč * 86,8 % + 2 170 Kč).

Výpočet předčasné penze

Předčasná penze se počítá stejně jako klasická starobní penze. Výsledná penze se však krátí v závislosti na tom, o kolik dní odejde občan dříve do důchodu. Ve výpočtu je rovněž nižší počet let pojištění, než kdyby odešel občan do důchodu v důchodovém věku.

V ukázkovém příkladu provedeme výpočet řádného důchodu při osobním vyměřovacím základu občana ve výši 23 500 Kč a 42 let pojištění a výpočet předčasného důchodu (o 1 080 dní) občana při osobním vyměřovacím základu ve výši 23 500 Kč a 39 let pojištění.

Tabulka 1: Výpočet řádného důchodu

Osobní vyměřovací základ

23 500 Kč

Redukce do 10 500 Kč (ze 100 %)

10 500 Kč

Redukce od 10 501 Kč do 27000 Kč (z 30 %)

3 900 Kč

Redukce nad 27 000 Kč (z 10 %)

0 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ (10 500 Kč + 3 900 Kč)

14 400 Kč

Základní výměra důchodu

2 170 Kč

Procentní výměra za odpracované roky (1,5 % ∙ 42 let)

63

Procentní výměra důchodu (14 400 Kč ∙ 63 %)

9 072 Kč

Měsíční důchod celkem (9 072 Kč + 2 170 Kč

11 242 Kč

Tabulka 2: Výpočet předčasného důchodu

Osobní vyměřovací základ

23 500 Kč

Redukce do 10 500 Kč (ze 100 %)

10 500 Kč

Redukce od 10 501 Kč do 27000 Kč (z 30 %)

3 900 Kč

Redukce nad 27 000 Kč (z 10 %)

0 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ (10 500 Kč + 3 900 Kč)

14 400 Kč

Základní výměra důchodu

2 170 Kč

Procentní výměra za odpracované roky (1,5 % ∙ 39 let)

59

Procentní výměra důchodu (14 400 Kč ∙ 59 %)

8 424 Kč

Krácení procentní části (8 424 Kč ∙ 86,8 %)

7 313 Kč

Měsíční důchod celkem (7 313 Kč + 2 170 Kč)

9 483 Kč

Zjednodušeně můžeme říci, že při průměrné mzdě činí rozdíl mezi řádnou a předčasnou penzí (o 1 080 dní) přibližně 1 759 Kč, předčasná penze tak dosahuje 84,35 % starobní penze.

-Petr Gola, více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články