Co může kontrola z úřadu správy sociálního zabezpečení když jste nemocní?

29. 1. 2010 – 9:06 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Co může kontrola z úřadu správy sociálního zabezpečení když jste nemocní?
Nemocní by měli uvést hlavně správnou adresu, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V roce 2009 bylo proveden celkem 142 921 kontrol dodržování režimu práceneschopných - nemocných osob. Nejvíc kontrol v loňském roce bylo v Praze, a to 21 136 a také v Moravskoslezském kraji - 16 897. Dále pak ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem v 15 204 případech. Na základě všech kontrol vydaly OSSZ/PSSZ/MSSZ celkem 2 836 postihů za porušení léčebného režimu. V praxi to znamená, že téměř 2 % kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.


Kromě snížení či odebrání nemocenského (i již vyplaceného) může OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončit pracovní neschopnost. A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání a ošetřující lékař dočasnou pracovní neschopnost neukončí sám svým rozhodnutím. V roce 2009 tak pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončili celkem 1 053 pracovních neschopností.

Léčebný režim stanovuje lékař

Lidé, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění, musí umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, který zahrnuje:

    * Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při změně zdravotního stavu může ošetřující lékař léčebný režim změnit. Jeho součástí je i povinnost dočasně práceneschopného pojištěnce poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
    * Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.
    * Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek rozhoduje ošetřující lékař.
    * Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti je možné pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.
    * Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje

úřad práce

.

Když jste nemocní, nezapomeňte..

Práceneschopní by si měli opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, uvést platnou adresu pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři. Kontrolu dodržování režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo na základě podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce, posudkového lékaře ČSSZ či jiného orgánu. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec, pobírající nemocenské, nedodržuje stanovený režim, tj. např. vykonává jinou činnost, nezdržuje se v místě pobytu nebo nedodržuje stanovený režim vycházek. V době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, kdy vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému náhradu mzdy, může sám kontrolovat, zda se dočasně práceneschopný zdržuje v místě pobytu a dodržuje rozsah a režim vycházek, nebo může o kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce požádat příslušnou OSSZ.

Pokuta není vyjímkou

Pověření kontrolní pracovníci OSSZ se prokazují \"Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou\". Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Pokud práceneschopný neposkytne součinnost při kontrole, může mu OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit též pokutu až do výše 10 000 Kč. O krácení, či odnětí nemocenského i o uložení pokuty v případě, že dojde k porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, rozhodne příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,760
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články