Co všechno potřebujete když půjdete žádat o důchod?

24. 2. 2011 – 0:01 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Co všechno potřebujete když půjdete žádat o důchod?
Lidé, kteří nějakou dobu ve svém životě pracovali v zahraničí, pak musí doložit také tuto skutečnost, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) představilo přehled nezbytných dokladů, bez kterých se neobejdou lidé žádající o některý z důchodů.

Zájemci o pravidelné vyplácení důchodu by měli v první řadě myslet na to, aby na příslušný úřad, kterým je v tomto případě okresní správa sociálního zabezpečení se sídlem v místě trvalého bydliště žadatele nebo - v případě cizinců - v místě, kde má dotyčný nahlášen trvalý pobyt, přišli včas. Pozdní podání žádosti by pro ně totiž mohlo mít následek v podobě výpadku pravidelných příjmů. Nejdříve je možné žádost o důchod sepsat čtyři měsíce před požadovaným dnem jeho přiznání.

Žádost může za žadatele podat i jeho zmocněnec nebo v případě nepříznivého zdravotního stavu také rodinný příslušník, který k tomu však na rozdíl od zmocněnce nepotřebuje plnou moc. Rozhodně se ale neobejde bez souhlasu oprávněného a také potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav neumožňuje žádost o dávku sepsat.

 

TIP: Kolik si potřebujete naspořit do důchodu?

 

K žádosti o starobní a invalidní důchod je nutné přiložit občanský průkaz, který v případě cizinců nahradí pas či povolení k pobytu, doklady o studiu, popřípadě učení, a to i nedokončeném, muži musí přiložit také doklad o výkonu vojenské služby. Zájemce o přiznání důchodu nesmí zapomenout ani na rodné listy svých dětí, popřípadě rozhodnutí o době a rozsahu péče. Ti, kteří pečují o bezmocné, by pak s sebou měli vzít i rozhodnutí o době a rozsahu péče o takového člověka. Nezbytností je i potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za nemoc z povolání a v případě horníků také potvrzení o zvláštním příspěvku, který byl vyplácen ještě před rokem 1996.

Ti, kteří chtějí svůj důchod dostávat na bankovní účet, pak musí přiložit také vyplněný a bankou potvrzený tiskopis s názvem Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet. Lidé, kteří nějakou dobu ve svém životě pracovali v zahraničí, pak musí doložit také tuto skutečnost. Chybějící dobu pojištění je nutné doložit nějakým náhradním dokladem.

V případě žádosti o pozůstalostní dávku je kromě občanského průkazu třeba k přepážce přinést také úmrtní list zesnulého. Žadatelé, kteří by rádi dostávali vdovský či vdovecký důchod, se neobejdou bez oddacího listu. K žádosti o sirotčí důchod či důchod vdovský za předpokladu, že vdova nejpozději do jednoho roku od úmrtí manžela dosáhne vlastního důchodového věku a přitom nedosáhne alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození, se pak přikládají rodné listy dětí. Sirotčí důchod v případě dítěte, které již ukončilo povinnou školní docházku, pak stát přizná pouze tehdy, pokud zájemce nezapomene na potvrzení o studiu.

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalý ještě veškeré doklady týkající se zesnulé osoby, které se dodávají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

Důchod se vyplácí přímo svému příjemci, jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci, a to v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. Dávku přitom lze zasílat také do ústavů sociální péče s celoročním pobytem.

-Veronika Žižlavská | MED

Kam dál?

- Za jakých podmínek může podnikatel získat nárok na důchod?

- Jak pozitivně ovlivnit výši svého důchodu? Hlídejte si dobu pojištění!

- Jak budou nově vypadat naše důchody?

 

________________________________________________________________

Spočítejte si:

- Starobní důchod od státu (podle současných pravidel)

- Kolik si naspoříte na stáří: Penzijní připojištění
________________________________________________________________

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,130 25,210
USD 23,100 23,200
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články