Schůze držitelů dluhopisů u emisí CPI 4,75/2042 a 4,85/2042 v pátek schválily změnu emisních podmínek, podle níž získá emitent právo dluhopisy předčasně svolat. K předčasnému svolání může dojít nejdříve 15 dní od oznámení o předčasném svolání. Naopak u emisí CPI 4,75/2019, 5,10/2021 a 4,65/2022 nebyly schůze usnášeníschopné. Náhradní schůze držitelů dluhopisů se budou konat dnes (5.11.) odpoledne.

Zdroj: Atlantik FT