ČSOB dostala od ČNB třimilionovou pokutu za Poštovní spořitelnu

14. 9. 2010 – 17:02 | Banky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČSOB dostala od ČNB třimilionovou pokutu za Poštovní spořitelnu
ČSOB propagoval poštovní službu tak, že působila jako samostatná banka, Foto: | zdroj: NašePeníze.cz

Česká národní banka (ČNB) uložila ČSOB pokutu tři miliony korun za porušení zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustila klamavými obchodními praktikami při nabízení a propagaci bankovních služeb pod označením Poštovní spořitelna.

"Československá obchodní banka nabízela a propagovala bankovní služby pod označením Poštovní spořitelna způsobem, který vzbuzoval dojem, že Poštovní spořitelna existuje jako samostatná a na společnosti ČSOB nezávislá banka. Poštovní spořitelna je přitom součástí ČSOB," vysvětlil výhrady Tomáš Zimmermann z odboru komunikace ČNB.

Rozhodnutí o pokutě nabylo právní moci v úterý. ČNB zároveň zakázala ČSOB pokračovat v protiprávním jednání.

ČSOB v rámci bankovních služeb působí na českém trhu pod dvěma značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna. "Logika rozdělení značek je dána zaměřením na jinou klientelu a distribuci produktů a služeb. Značka Poštovní spořitelna má jinou strukturu produktů, služeb a poplatků než značka ČSOB. Klienti ČSOB, kteří využívají skupinu produktů Poštovní spořitelna jsou o tom, kdo je poskytovatelem předmětných bankovních služeb, naprosto přesně informováni. Tato informace se nachází na příslušných webových stránkách, na každé žádosti o kterýkoliv produkt, a to i v případě žádostí elektronických, na každém smluvním dokumentu, na základě kterého je poskytována klientovi služba, na každém tiskopisu či formuláři používaném při komunikaci mezi klientem a bankou, na každém výpisu z účtu, potvrzení o transakci nebo jiné komunikaci mezi bankou a klientem," řekla mluvčí ČSOB Denisa Salátková.

Podle Salátkové nemůže žádný spotřebitel využít služeb Poštovní spořitelny, aniž by se několikrát neseznámil se skutečností, že poskytovatelem služby je ČSOB. Navíc klient vždy písemně uzavírá s ČSOB smlouvu s jasným označením ČSOB.

Rozhodnutí ČNB obdržela banka těsně před tím, než byla informace o něm zveřejněna, tedy v úterý odpoledne. "Případné rozhodnutí o navazujících právních krocích, například žalobě ke správnímu soudu, učiníme až po důkladném prozkoumání celého dokumentu," dodala Salátková.

-Filip Sušanka, Mediafax

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,850 24,930
USD 23,250 23,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články