ČSOB Leasing nabízí nový impuls pro investice s krátkou dobou odpisování

20. 7. 2009 – 19:59 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČSOB Leasing nabízí nový impuls pro investice s krátkou dobou odpisování
Foto: zlata koruna | zdroj: NašePeníze.cz

Společnost ČSOB Leasing neprodleně reaguje na novelu zákona o dani z příjmu, jež zkracuje dobu odpisování u nově pořízeného majetku zařazeného ve druhé odpisové skupině na 24 měsíců a v první odpisové skupině na 12 měsíců. Společnost nově nabízí produkt s názvem InvestLEASE, který přináší výhody zkrácení doby leasingu od 24, resp. 12 měsíců, a umožňuje optimalizovat daňovou zátěž zákazníků.


Při pořízení nových osobních, užitkových a nákladních automobilů či strojů si bude podnikatel při využití produktu InvestLEASE moci zvolit trvání smlouvy již od 24 měsíců. Tím si zároveň určuje i dobu, za kterou se investice promítne do jeho nákladů. V praxi to znamená, že pokud jsou např. náklady na pořízení nového stroje v kalkulaci jeho výrobků rozloženy do časového období 36 měsíců, je pak nejvhodnější zvolit si variantu InvestLEASE s dobou trvání a splácení 36 měsíců. Zákazník si tak může optimálně regulovat nejen své cash flow, ale i tvorbu zisku, a v dlouhodobějším horizontu řídí i svou likviditu a bonitu, čímž také zvyšuje své možnosti získat provozní úvěry. U první odpisové skupiny (např. IT technologie, speciální zemědělské stroje) je minimální doba trvání smlouvy již od 12 měsíců. Tato změna se však týká pouze majetku nově pořízeného formou finančního leasingu, kdy zákazník bude jeho prvním uživatelem, a to v období od 20.7.2009 do 30. 6. 2010. Zákazník má možnost volby akontace v rozmezí 0 až 80 %.

„Novela zákona o dani z příjmu umožňující zkrácení doby odpisování majetku zařazeného do první a druhé odpisové skupiny je dalším z krátkodobých protikrizových opatření, jež může pomoci podnikatelům i firmám při pořizování nových automobilů, strojů či zařízení. Naším cílem je promítnout toto zvýhodnění i do leasingu. V oblasti financování je dnes leasing zcela nezastupitelný a je jednou z nejdůležitějších forem financování investic podnikatelských subjektů. Zkrácených odpisů a s nimi související nabídku krátkého leasingu InvestLEASE určitě využijí firmy, jež jsou momentálně v dobré finanční situaci, ale potřebují snížit svou daňovou zátěž. Naši zákazníci tak budou mít možnost řídit dobu, za kterou se nové investice promítnou do jejich nákladů, a to v rozmezí 24 až 48 měsíců,“ komentuje novelu zákona o dani z příjmu výkonný ředitel pro finanční řízení Petr Jeníček.

„Odečtením vyšší částky výdajů na pořízení automobilů v roce 2009 firmy kromě jiného využijí i poklesu sazby daně z příjmů mezi roky 2009 a 2010 z 20 na 19 %. Základ daně za rok 2009, kdy je sazba daně z příjmů právnických osob vyšší, bude možné snížit o větší část nákladů spojených s investicí do automobilu,“ říká partner daňového oddělení společnosti Deloitte Peter Wright.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,780 24,900
USD 23,060 23,240
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články