ČSOB v prvním pololetí vydělala 6,209 miliardy korun

9. 8. 2011 – 19:24 | Banky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČSOB v prvním pololetí vydělala 6,209 miliardy korun
Celkové provozní náklady vzrostly meziročně o šest procent, Foto:ČSOB | zdroj: NašePeníze.cz

Československá obchodní banka (ČSOB) dosáhla v prvním pololetí čistého zisku 6,209 miliardy korun, což je meziročně o 13 procent méně. Vyplývá to z výsledků hospodaření, které banka zveřejnila v úterý.

Ziskovost obchodní činnosti v oblasti úvěrů a vkladů se dále zvýšila, jednorázové znehodnocení řeckých dluhopisů v portfoliu AFS2 ale ubralo z čistého zisku 1,1 miliardy korun, což způsobilo jeho 13procentní snížení oproti stejnému období minulého roku.

TIP: Česká spořitelna za první pololetí vydělala 7,21 miliardy korun

Úvěrové portfolio rostlo ve čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích a dosáhlo 412,5 miliardy korun. Objem depozit se vyšplhal na 593,5 miliardy korun.

"Čistý zisk z běžné činnosti ukázal pozitivní meziroční dynamiku, tento výsledek byl ale negativně ovlivněn jednorázovým znehodnocením řeckým dluhopisů. Jsem potěšen zejména tím, že jsme dokázali růst v úvěrech již čtvrtý kvartál za sebou a současně snížit náklady na úvěrové riziko. Celkově bylo druhé čtvrtletí tohoto roku z hlediska výkonu naší obchodní činnosti nejsilnější z posledních deseti kvartálů," okomentoval výsledky hospodaření generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Pavel Kavánek.

Může vás zajímat:

- Bankám budou v Česku hrozit pokuty ve výši desetiny obratu

- Zuno Bank dnes nabídla služby, lákat bude i na spoření s denním úročením

Celkové provozní výnosy poklesly meziročně o jedno procento. Čistý úrokový výnos z úvěrů a vkladů meziročně vzrostl o devět procent a přesáhl 10,1 miliardy korun. K růstu přispěly zejména vyšší objemy hypoték a vkladů fyzických osob. Opačným směrem byl pak čistý úrokový výnos ovlivněn klesajícím výnosem z dluhopisů pramenícím ze snižování rizika v investičním portfoliu. Čistý úrokový výnos za první pololetí tak meziročně vzrostl o dvě procenta a čistá úroková marže (za druhé čtvrtletí) o dva bazické body na 3,40 procenta. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o šest procent, zejména z důvodu navýšení roční platby do fondu pojištění vkladů o 154 milionů korun kvůli zvýšení sazby pojištění vkladů z deseti na 16 bazických bodů (platnému od začátku třetího čtvrtletí 2010). Bez tohoto vlivu by byl výnos z poplatků a provizí na úrovni z prvního pololetí minulého roku.

Celkové provozní náklady vzrostly meziročně o šest procent. Na srovnatelné bázi, tedy po odečtení dopadu úprav v dohadných položkách, personální náklady vzrostly meziročně o šest procent. Tento vývoj je dán pravidelnou roční úpravou mezd a růstem celkového počtu zaměstnanců. Všeobecné správní náklady vzrostly meziročně o šest procent. Meziroční růst lze přičíst zejména plánovaným investicím spojeným s ICT, které začaly ve druhém čtvrtletí 2010. Od doby, co skupina ČSOB využívá outsourcované služby ICT poskytované KBC Global Services Czech Branch, jsou tyto investice přímo promítány do výkazu zisku a ztráty. K růstu nákladů přispěly také vyšší výdaje na marketing.

Náklady na úvěrové riziko meziročně klesly téměř o polovinu -ztráty ze znehodnocení úvěrů se snížily na 755 milionu korun a ukazatel nákladů na úvěrové riziko se snížil na 31 bazických bodů. Nejvýraznější pokles nákladů na riziko zaznamenaly segmenty korporátních klientů a malých a středních podniků. S pokračujícím zlepšováním situace v oblasti úvěrování podniků klesl počet klientů, kteří nebyli schopni splácet svůj úvěr. Pokles byl částečně způsoben tím, že klienti, na něž se už vytvořily opravné položky, si vedli lépe, než se čekalo, což se projevilo v rozpouštění opravných položek. Rizikové náklady klesaly také ve všech oblastech retailových úvěrů – hypoték, úvěrů ze stavebního spoření a spotřebitelského financování.

Kvůli řeckému záchrannému programu se ČSOB rozhodla zaúčtovat znehodnocení dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv s datem splatnosti před koncem roku 2020 ve výši 1,306 miliardy korun (před zdaněním) v udržitelném výkazu zisku a ztráty. Jak požaduje standard IAS 39, tyto dluhopisy jsou znehodnoceny na jejich zůstatkovou hodnotu (tržní ocenění) k 30. červnu 2011. Znehodnocení je účtováno v položce ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv udržitelného výkazu zisku a ztráty (tedy nejsou považovány za mimořádnou položku).

Ve druhém čtvrtletí roku 2011 dosáhlo úvěrové portfolio 412,5 miliardy korun. Čtyřprocentní meziroční růst je nejvýraznější od roku 2008. Druhé čtvrtletí bylo čtvrté v řadě, kdy úvěrové portfolio rostlo. Mezikvartální dvouprocentní růst byl tažen zejména hypotékami a korporátními úvěry.

Hypotéky vzrostly meziročně o devět procent na 151,6 miliardy korun. Celkové portfolio hypoték stabilně roste. Po vyšších prodejích ve druhém pololetí 2010, které odrážely obnovující se poptávku na trhu s bydlením, v prvním čtvrtletí 2011 prodeje mezikvartálně poklesly kvůli sezónním vlivům, v meziročním srovnání však stále rostly. Růst pak pokračoval ve druhém čtvrtletí 2011, podpořený příznivým vývojem úrokových sazeb, stabilními cenami nemovitostí a zvýšenou četností refinancování úvěrů na bydlení novými hypotékami. Úvěry ze stavebního spoření meziročně vzrostly na 72 miliard korun. Portfolio úvěrů ze stavebního spoření (vedené v ČMSS, dceřiné společnosti vlastněné z 55 procent ČSOB) mezikvartálně i meziročně rostlo. V důsledku přesouvání preferencí klientů k hypotékám zaznamenal celý trh výrazný pokles nových prodejů. ČMSS klesala méně než trh. Spotřebitelské úvěry rostly meziročně o čtyři procenta na 18,3 miliardy korun, hlavním tahounem byly kreditní karty.

Úvěry malým a středním podnikům meziročně klesly o tři procenta na 63,7 miliardy korun. Ve druhém čtvrtletí objem úvěrů malým a středním podnikům zopakoval růst z prvního čtvrtletí ve výši zhruba 400 milionů korun. Tento nárůst byl tažen zejména novými prodeji investičních úvěrů, které se mezikvartálně téměř ztrojnásobily. Leasing meziročně klesl o 14 procent na 22 miliard korun.

Druhé čtvrtletí 2011 je čtvrtým v řadě, ve kterém rostly korporátní úvěry. Meziročně vzrostly o devět procent na 80,8 miliardy korun. Obecně lze tento vývoj vysvětlit zotavováním českých firem po ekonomickém zpomalení. U ČSOB se k tomuto vývoji přidal i vliv nově získaných klientů. Rostlo jak provozní tak investiční financování; nové prodeje se výrazně zvýšily (meziročně o 83 procent, včetně záruk).

Vklady celkem se meziročně zvýšily o dvě procenta na 593,5 miliardy korun. Nárůst byl tažen všemi hlavními kategoriemi produktů – klientské vklady, stavební spoření i penzijní fondy. Nejvíce k růstu přispěly klientské vklady (+6,4 miliardy korun, tj. + jedno procento meziročně). V rámci klientských vkladů meziročně rostly 17procentním tempem spořicí účty. Polovina nárůstu je dána přesunem z termínovaných vkladů, které poklesly o 30 procent. Běžné účty klesly o tři procenta. Aktiva pod správou obou penzijních fondů ČSOB od začátku loňského roku rostla ve všech sledovaných čtvrtletích a dosáhla 28,1 miliardy korun.

V podílových fondech ČSOB zůstává jedničkou na trhu, přestože se ale objem aktiv pod správou v jejích podílových fondech se snížil mezikvartálně o dvě procenta a meziročně o 13 procent na 58,5 miliardy korun. Nové prodeje fondů ve druhém čtvrtletí 2011 dosáhly pěti miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 25 procent. Hlavním přispěvatelem k růstu byly dluhopisové fondy a smíšené fondy (oboje z kategorie ostatní fondy), jejichž nové prodeje se meziročně více než zdvojnásobily. Odliv prostředků z fondů peněžního trhu pokračoval, byť pomaleji než v prvním čtvrtletí 2011. V zajištěných fondech došlo k dalšímu zlepšení podílu reinvestovaných prostředků po splatnosti fondů.

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ČSOB dosáhla k 30. červnu 2011 hodnoty 16,26 procenta oproti 16,45 procenta k 30. červnu 2010. Likvidita skupiny ČSOB se dále zvýšila, když se poměr úvěrů ke vkladům meziročně snížil ze 71 procent k 30. červnu 2010 na 69 procent k 30. červnu 2011. Podíl úvěrů po splatnosti (tedy více než 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 30. červnu 2011 činil 4,04 procenta hrubého objemu úvěrů. Podíl nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) za první pololetí roku 2011 dosáhl 0,31 procenta oproti 0,75 procenta za stejné období loňského roku.

-Filip Sušanka | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články