Czech Republic for Finance má přilákat do ČR až 300 miliard EUR

13. 10. 2011 – 21:25 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Czech Republic for Finance má přilákat do ČR až 300 miliard EUR
Podle zástupců společnosti by mohla ČR v následujících pěti letech přilákat až 300 miliard eur, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Nově založená společnost Czech Republic for Finance (CRFF) plánuje z České republiky vytvořit fondové centrum správců alternativních fondů podle vzoru Lucemburska, což má umožnit nové evropská direktiva AIFMD. Zástupci společnosti tento plán představili ve čtvrtek.

Cílem je vytvořit příznivější podmínky pro lákání zahraničních fondů kolektivního investování a příliv zahraničního kapitálu do ČR.

"Česká republika má v současné době pouze minimální postavení na trhu domicilů fondů, naopak 150 miliard korun českých občanů je obhospodařováno mimo naši zemi. Česká republika má ideálně nastaveny podmínky pro vytvoření evropského centra alternativních fondů, které bude jedním z mála v Evropě a které výrazně přispěje k rozvoji české ekonomiky," přiblížil plán předseda správní rady CRFF Martin Hanzlík.

Společnost CRFF chce hlavně podpořit implementaci evropské směrnice AIFMD o správcích alternativních fondů. Tato direktiva bude nově regulovat veškeré správce alternativních fondů, mezi něž patří hedgeové, infrastrukturní, nemovitostní, komoditní, private equity a další fondy.

"Směrnice má za cíl vrátit do EU finanční prostředky z off shore destinací, kde se v současnosti nachází až čtyři biliony eur, a nově regulovat i další subjekty, které dříve regulaci nepodléhaly. Na implementaci direktivy má ČR pouze dva roky. Když vláda tento proces podpoří, bude to znamenat velký impuls pro českou ekonomiku. Pokud ovšem nebude celý proces realizován, tuto výraznou příležitost k přílivu zahraničního kapitálu nenávratně ztratíme," upozornil člen správní rady CRFF Petr Koblic.

Podle zástupců společnosti by mohla ČR v následujících pěti letech přilákat podle konzervativního odhadu bez započtení multiplikačních efektů až 300 miliard eur, tedy tři procenta celého objemu trhu. "Na přímých daních by tak státní rozpočet vydělal miliardy korun - 1,6 miliardy by přinesla korporátní daň, 3,8 miliardy DPH a na dalších 9,2 miliardy by vyšly odvody na mzdách. Celkem by se tak do ČR mohlo dostat až 15 miliard korun ročně navíc," vypočítal Hanzlík.

V současnosti se na tuhle příležitost už aktivně připravuje několik evropských zemí. Plně směrnici využívá sice jen Lucembursko, velmi aktivně se na to však připravuje i Malta. ČR tak má podle zástupců CRFF prostřednictvím vhodného nastavení legislativy, regulace a propagaci na vládní úrovni příležitost dovést do ČR významné alternativní fondy a poskytnout jim služby pro správu jejich investic.

"Máme jedinečnou šanci, jak jednorázově a s velmi nízkými náklady podstatně navýšit počet kvalifikovaných pracovních míst se všemi pozitivními důsledky pro českou ekonomiku včetně vyšších příjmů státního rozpočtu. Zároveň se tím zvýší i váha českého hlasu při evropských debatách na téma finančních služeb," dodal další člen správní rady CRFF Zdeněk Tůma.

CRFF odhaduje, že v případě implementace směrnice a provedení dalších nezbytných legislativních změn by mohly zahraniční alternativní fondy přicházet do ČR už od roku 2013. První prostředky do státního rozpočtu by v tomto případě byly generovány už v následujícím roce. Aktiva navíc nepředstavují pro ČR žádné riziko vzhledem k tomu, že ČR nebude správcem peněz, ale pouze poskytovatelem služeb finančním institucím - alternativním investičním fondům.

-Filip Sušanka | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články