Dálniční známky pro rok 2016 jdou s novým designem do prodeje. Na co dát pozor?

1. 12. 2015 – 0:04 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dálniční známky pro rok 2016 jdou s novým designem do prodeje. Na co dát pozor?
zdroj: MDČR

Dnes jdou do prodeje nové dálníční známky pro rok 2016, pro hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2016. Ceny kupónů pro rok 2016 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku.

Roční kupón pro rok 2016 má platnost od 1. prosince 2015 do 31. ledna 2017 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč.

Nové dálniční kupóny dostaly oproti stávajícím výrazně novou grafickou podobu a byla také zvýšena jejich ochrana proti padělání. Roční kupón bude mít nově tvar kruhu červené barvy, měsíční bude ve tvaru čtverce modré barvy a desetidenní bude ve tvaru trojúhelníku žluté barvy.

Řidiči by si měli ohlídat konec platnosti jejich stávajícího dálničního kupónu. Platnost ročních kupónů pro rok 2015 končí 31. ledna 2016, platnost desetidenních kupónů pro rok 2015 končí nejpozději ke dni 9. ledna 2016 a v případě měsíčních kupónů nejpozději ke dni 31. ledna 2016, v návaznosti na vyznačený počátek platnosti těchto kupónů.

"V souvislosti s tím doporučujeme motoristům, aby ve vlastním zájmu neodkládali nákup ročních kupónů emise 2016 na konec ledna, ale využili současné překlenovací dvouměsíční období (od 1. prosince 2015 do 31. ledna 2016), po které platí jak roční kupón pro rok 2015, tak roční kupón pro rok 2016, a zakoupili si nový roční kupón co nejdříve. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce." Uvádí na svých stránkách státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

SFDI také varuje před koupí dálničních známek z neověřených zdrojů a úvádí: "I v roce 2016 bude nadále v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků. V případě, že motorista vylepí na vozidle padělaný kupón, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku, a to ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení. Zároveň se vystavuje riziku možného trestního stíhání za spolupodílnictví na šíření padělaných kupónů."

CENY DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ r. 2016

 Roční dálniční kupón Česká republika Osobní vozidlo do 3,5t roční

Umístění kupónu:
První část kupónu musí být umístěna a celou svou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

 

1500,-Kč

 Měsíční dálniční kupón Česká republika Osobní vozidlo do 3,5t měsíční

Umístění kupónu:
První část kupónu musí být umístěna a celou svou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

 

440,-Kč

 Deseti denní dálniční kupón Česká republika  

Osobní vozidlo do 3,5t 10 - denní

Umístění kupónu:
První část kupónu musí být umístěna a celou svou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

 

310,-Kč

 

Druhou část kupónu si uschovejte! 
Obě části kupónu slouží ke kontrole Policie ČR. 
Kupón nenalepený, bez označení doby platnosti, nebo bez vyplnění SPZ/RZ vozidla je NEPLATNÝ! 
Kupón po nalepení nelze použít pro jiné vozidlo. V případě změny SPZ/RZ vozidla se kupón nemění. 
Po skončení doby platnosti musí být kupón z vozidla odstraněn! 

Sankce: 
Použití zpoplatněné komunikace bez platného dvoudílného kupónu může být v blokovém řízení pokutováno do výše 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 500 000 Kč!

Přehled platností a označení jednotlivých typů dálničních kupónů  Označení Popis Platnost
  R roční


Platnost ročních dálničních kupónů emise 2015 začíná dnem 1. prosince 2014 a končí 31. ledna 2016.

  M měsíční
Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. Časové kupóny měsíční a desetidenní jsou v platnosti od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

  D desetidenní
Platnost desetidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého  kalendářního dne. Časové kupóny měsíční a desetidenní jsou v platnosti od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.


Upozornění: kupóny M, D lze u prodejců zakoupit předem. Obě části kupónu jsou doplněny holografickým prvkem, který je přetištěný šestimístným pořadovým číslem a dvoupísmennou sérií.

Zdroje:
MDČR, SFDI

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,940 23,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články