Daň z nemovitosti - jaké jsou sazby?

25. 1. 2010 – 13:04 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Daň z nemovitosti - jaké jsou sazby?
Daň z nemovitosti, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Daňové přiznání za nemovitost je potřeba podat do konce ledna 2010. Jaké sjou sazby za jednotlivé nemovitosti pro rok 2010?


SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:  
   
A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75%
B - trvalý travní porost 0,25%
C - hospodářský les 0,25%
D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25%
   
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:
   
E - zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
F - stavební pozemek 2,00 Kč/m2
G - ostatní plocha 0,20 Kč/m2
   
3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:  
   
Stavby:  
   
H - obytný dům 2 Kč/m2
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P - ostatní stavba 6 Kč/m2
   
Jednotky:  
   
R – byt 2 Kč/m2
   
Samostatný nebytový prostor:  
   
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U - ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z - ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

 

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

  1. ke změně sazeb daně,
  2. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
  3. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
  4. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu,

poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.


jaké jsou koeficienty pro nemovitost ve vašem bydlišti?

Místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí

 \"Dokument 

 

Koeficient 1,5 podle § 11 odst.3 písmeno b) zákona o dani z nemovitostí pro stavby a jednotky

 \"Dokument 

 

Koeficient podle § 11 odst. 3 písmeno a) a § 11 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí pro stavby

 \"Dokument 

 

Koeficient podle § 11 odst. 3 písmeno a) zákona o dani z nemovitostí pro jednotky

 \"Dokument 

 

Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí pro stavební pozemky

 \"Dokument 

 
Kam dál?
- Daňový kalendář pro rok 2010 - kdy platit jaké daně
- Daň z nemovitosti ve většině krajských městech vzroste dvojnásobně

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,150 25,270
USD 23,610 23,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články