Deficit státního rozpočtu na konci února dosáhl 22,8 miliardy korun

1. 3. 2011 – 21:19 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Deficit státního rozpočtu na konci února dosáhl 22,8 miliardy korun
Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo ve schodku 33,4 mld. Kč (v únoru 2010 to bylo 23,7 mld. Kč), Foto: Radka Malcová | zdroj: NašePeníze.cz

Celkové příjmy státního rozpočtu ČR ke konci února dosáhly 157,7 miliardy korun, celkové výdaje 180,5 mld. Kč, rozpočet tak vykázal schodek 22,8 miliardy korun. V úterý o tom informovalo ministerstvo financí (MF).

Dosažené celkové příjmy ve výši 157,7 mld. Kč představovaly 15,1 procenta schváleného rozpočtu a oproti únoru 2010 byly o 4,3 mld. Kč (2,6 %) nižší. Na meziročním poklesu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu, které byly meziročně nižší o 5,1 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na sociální zabezpečení) dosáhly 70,8 mld. Kč, což představuje 13,3 procenta schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 2,3 mld. Kč (3,1 %). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,4 procentního bodu nižší. Meziroční pokles daňových příjmů byl ovlivněn především nižším inkasem DPH. To představovalo 27,4 mld. Kč při meziročním poklesu o 2,7 mld. Kč (9,0 %).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 23,3 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 0,2 mld. Kč (1,0 %). Daň z příjmů právnických osob svým objemem 1,2 mld. Kč meziročně klesla o 0,1 mld. Kč. Relativně nízké inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí. Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 16,2 mld. Kč při meziročním růstu o 0,4 mld. Kč (2,6 %).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly celkem 27,2 mld. Kč, což je 19,6 % rozpočtu a o 4,4 mld. Kč méně než v únoru loňského roku. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 20,4 mld. Kč (plnění na 17,4 %), což je meziročně o 5,1 mld. Kč méně.

Celkové výdaje v objemu 180,5 mld. Kč představují 15,3 procenta rozpočtu (v únoru 2010 to bylo 14,6 %), a jsou tak o 8,0 mld. Kč (4,6 %) nad úrovní února 2010. Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 446,5 mld. Kč, což představuje 37,9 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,6 procenta více než skutečnost dosažená v roce 2010.

Ke konci února bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 74,0 mld. Kč, tj. 16,6 procenta rozpočtu (loni to bylo 15,9 %), při meziročním růstu o 4,8 mld. Kč (7,0 %). Z toho na důchody připadlo 59,7 mld. Kč, tj. 16,4 procenta rozpočtu (loni to bylo 15,7 %), při meziročním růstu o 5,5 mld. Kč (10,2 %). Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,3 mld. Kč).

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2011 schodkem 22,8 miliardy korun, což je proti stejnému období roku 2010 výsledek horší o 12,2 mld. Kč. Negativně na tento výsledek působily zejména na straně příjmů meziročně nižší transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 5,1 mld. Kč) a na straně výdajů meziročně vyšší kapitálové výdaje (o 8,1 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo ve schodku 33,4 mld. Kč (v únoru 2010 to bylo 23,7 mld. Kč), když příjmy činily 65,1 mld. Kč (v únoru 2010 to bylo 64,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 98,6 mld. Kč (v únoru 2010 to bylo 88,0 mld. Kč).
Státní rozpočet pro letošní rok počítá se schodkem 135 miliard korun při příjmech ve výši 1 044,0 mld. Kč a výdajích 1 179,0 mld. Kč.

-Tomáš Cížek | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články