Dětské skupinky nahrazují nedostatek mateřských škol

28. 9. 2014 – 18:28 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dětské skupinky nahrazují nedostatek mateřských škol
Zřízení dětské skupiny podle jejích slov nebude administrativně náročné | zdroj: NašePeníze.cz

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zákon zakotví do českého právního řádu nový typ služby péče o dítě od 1 roku do předškolního věku.

Půjde o službu poskytovanou na nekomerčním základě a mimo systém předškolního vzdělávání. K tomu, aby zákon mohl nabýt účinnosti od ledna roku 2015, chybí už jen podpis prezidenta republiky.

Nová právní norma jasně definuje základní právní rámec pravidelné péče o malé děti tak, aby poskytovatelé měli právní jistotu, co musí splňovat, a rodiče měli záruku, že péče o jejich dítě je garantována v základním rozsahu. Hlavními provozovateli dětských skupin budou podle předpokladů zaměstnavatelé a neziskové organizace. Dětskou skupinu si ale mohou zřídit také například územní samosprávné celky nebo vysoké školy. Budoucí provozovatelé dětských skupin budou mít jeden rok na přizpůsobení se požadavkům zákona.

„Zákon nadále počítá s velkým prvkem smluvní svobody rodičů a poskytovatelů, aby si mohli domluvit vlastní podmínky, za kterých chtějí, aby bylo o jejich děti pečováno,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zřízení dětské skupiny podle jejích slov nebude administrativně náročné. Podmínky na provoz byly od počátku navrhovány tak, aby nebyly neúměrně vysoké a rozvoj této služby nebrzdily. Poskytování a využívání dětských skupin naopak podpoří daňová opatření. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí. Rozvoj dětských skupin bude významně podpořen prostřednictvím finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, neboť v nadcházejícím programovém období Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vypíše na rozvoj těchto služeb výzvy.

Schválení zákona výrazně přispěje k rozvoji sektoru služeb péče o děti tak, jako je tomu v řadě ostatních členských států EU. Diskuse, která projednávání návrhu zákona provázela, ukázala, jak celospolečensky citlivým a aktuálním tématem péče o děti je. MPSV jako resort odpovědný za koordinaci rodinné politiky je připraveno neprodleně zřídit pracovní skupinu, která zreviduje podmínky poskytování péče o děti s cílem podpořit dlouhodobé úsilí Asociace lesních mateřských škol o začlenění do oficiálního systému předškolního vzdělávání v ČR.

„Není možné, aby tomuto typu školek nebylo umožněno stát se součástí systému předškolního vzdělávání jen proto, že nesplňují stavebně technické a hygienické požadavky kladené na klasické mateřské školy. Ty samozřejmě z povahy věci splnit nemohou, ačkoliv kvalita vzdělávání, kterou dětem poskytují, je často na vysoké úrovni. Lesní školky už spustily proces registrace do sítě ministerstva školství a jednají také s ministerstvem zdravotnictví. Sama ze své pozice udělám maximum pro nalezení vhodného řešení,“ doplnila ministryně Marksová.

Přijetí zákona tak otevírá možnost diskuze přezkumu stávajících hygienických podmínek, které jsou pro péči o děti v ČR v současnosti vyžadovány. Cílem by měla být minimální zátěž provozovatelů s možností dostatečně reagovat na rozmanité preference a potřeby rodičů ohledně variability péče o jejich děti.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články