Do konce listopadu se státní dluh vyhoupl na téměř 141 miliard

1. 12. 2010 – 15:04 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Do konce listopadu se státní dluh vyhoupl na téměř 141 miliard
Celkově stát vybral více, než ve stejném období loňského roku, Foto:NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Podle údajů ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 897,9 mld. Kč, celkové výdaje 1038,7 mld. Kč. Vznikl tak schodek hospodaření 140,8 mld. Kč.

Hospodaření ČR v samotném listopadu skončilo v deficitu 44 miliard korun (v listopadu 2009 to bylo 31,3 mld. Kč).

 

Hospodaření leden - listopad 2010

 

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 452,4 miliardy korun, což představuje 84,6 procenta rozpočtu a meziroční růst o 21,8 miliardy korun, tj. o 5,1 procenta. Rozpočet počítá s růstem o 10,2 procenta proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 12,3 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 171,9 miliardy korun, tj. 91,2 procenta rozpočtu, což je o 7,7 procentního bodu vyšší plnění než v listopadu minulého roku. Meziroční růst o 9,9 miliardy korun, tj. o 6,1 procenta, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) nižší o 0,6 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o jeden procentní bod od počátku letošního roku.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 119,6 miliardy korun, což představuje 84,8 procenta rozpočtu (loni to bylo 77,7 %) a meziroční růst o 7,8 miliardy korun, tj o sedm procent. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 procenta proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů, z piva a z tabákových výrobků. "Lze však předpokládat, že rozpočtované částky nebude dosaženo," uvedlo ministerstvo.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 70 miliard korun představovala 69,8 procenta rozpočtu, což je o 18,5 procentního bodu více než v listopadu loňského roku. Meziročně inkaso této daně vzrostlo o 3,2 miliardy korun, tj. o 4,8 procenta. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 procenta proti skutečnosti roku 2009. V roce 2010 je daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 procent na 20 procent. Relativně nízké inkaso souvisí zejména s tím, že podniky i v roce 2010 žádají ve zvýšené míře o snížení či prominutí záloh a že uplatňují ztrátu vytvořenou v minulých letech.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 77,2 miliardy korun, tj. 87,4 procenta rozpočtu (loni plnění na 70,9 %) při meziročním růstu o 1,2 miliardy korun, tj. o 1,5 procenta. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 procenta proti skutečnosti roku 2009.

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30. listopadu 616,8 miliardy korun, což představuje 84,2 procenta rozpočtu a meziroční růst o 31,3 miliardy korun, tj. o 5,4 procenta. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 585,5 miliardy korun, tj. 71,8 procenta schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 76,5 miliardy korun, tj. o 11,6 procenta (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 322,4 miliardy korun, což představuje 87,8 procenta rozpočtu (loni to bylo 79,8 %) a meziroční růst o 5,8 miliardy korun, tj. o 1,8 procenta. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 procenta proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 286,5 miliardy korun, tj. 87 procent rozpočtu (loni to bylo 79,8 %), při meziročním růstu o 5,1 miliardy korun, tj. o 1,8 procenta (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv relativně vysoké nezaměstnanosti. Rozpočet této daně nebude na konci roku naplněn.

Celkové výdaje v objemu 1038,7 miliardy korun čerpané ke konci listopadu 2010 představují 85,6 procenta rozpočtu po změnách (v listopadu 2009 to bylo 88,3 %). To je o 4,1 miliardy korun, tj. o 0,4 procenta méně než v listopadu 2009. Proti skutečnosti 2009 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,9 procenta.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci listopadu 919,6 miliardy korun, tj. na 86,3 procenta rozpočtu po změnách (loni to bylo na 88,5 %). Proti loňskému listopadu klesly o 8,6 miliardy korun, tj. o 0,9 procenta. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 3,1 procenta proti skutečnosti roku 2009.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů připadá každoročně na sociální dávky. K 30. listopadu bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 394,5 miliardy korun, tj. 90,9 procenta rozpočtu po změnách (loni to bylo také 90,9 %). Meziročně jsou o 3,9 miliardy korun, tj. o jedno procento, vyšší. Z toho na důchody připadlo 317 miliard korun, tj. 91,6 procenta rozpočtu (loni to bylo 91 %), při meziročním růstu o 8,3 miliardy korun, tj. o 2,7 procenta. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,4 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 2,8 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,2 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 121,4 miliardy korun, což představuje 92,6 procenta rozpočtu po změnách, a proti listopadu 2009 byly vyšší o jednu miliardu, tj. o 0,9 procenta. "Zde se projevily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,7 miliardy korun, což je o 1,2 miliardy korun více než v roce 2009 (v září již byla převedena záloha na 4. čtvrtletí)," uvedlo ministerstvo. Dalších 23,7 miliardy korun (loni to bylo 22,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 48,3 miliardy korun, tj. 92,7 procenta rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 3,7 miliardy korun, tj. o 8,3 procenta.

Neinvestiční výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci listopadu 2010 hrazeny ve výši 46,8 miliardy korun, tj. 73,3 procenta rozpočtu, a jsou pod úrovní listopadu 2009 o 3,2 miliardy korun, tj. o 6,5 procenta.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 29,1 miliardy korun, což představuje 83,9 procenta rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,9 miliardy korun, tj. o 2,9 procenta.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 119,1 miliardy korun, což představuje 80,8 procenta rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 86,1 %), při meziročním růstu o 4,5 miliardy korun, tj. o 3,9 procenta. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 10,7 procenta proti skutečnosti 2009. Z celkové částky tvoří 47,6 miliardy korun transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.
 

-

Dana Rybáková,Mediafax

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,290
USD 23,130 23,250
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články