Dobré hospodaření Fondu pojištění vkladů

27. 6. 2011 – 11:35 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dobré hospodaření Fondu pojištění vkladů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Výsledky hospodaření Fondu pojištění vkladů za rok 2010 potvrzují efektivní zhodnocení svěřených prostředků.

Pojištěné finanční instituce v loňském roce odvedly do Fondu 3,7 miliardy korun, celková částka ve správě Fondu vzrostla na 18,1 miliardy korun. Na konci roku 2010 byly u Fondu pojištění vkladů pojištěny vklady v celkovém objemu 2,1 bilionu Kč uložené u 36 finančních institucí. Za pojištěné vklady banky, družstevní záložny a stavební spořitelny v roce 2010 celkem odvedly do Fondu 3,7 miliardy korun.

„Oproti předchozím letům vzrostla suma příspěvků v loňském roce téměř na dvojnásobek, nicméně tento nárůst vyplynul ze změn v harmonogramu odvodů a ze zvýšení sazby odvodu pojistného o 60 % počínaje 2. pololetím, díky kterému Fond v roce 2010 inkasoval jak pojistné za rok 2009 (placeno zpětně), tak za tři čtvrtletí běžného roku, neboť příspěvky jsou nyní nově placeny ve čtvrtletních intervalech,“ vysvětluje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka FPV.

Kromě příspěvků pojištěných institucí Fond v roce 2010 obdržel také další plnění v rámci částečného rozvrhu z konkursní podstaty dvou finančních institucí v celkové výši 1 261,9 mil. Kč. Fond nyní eviduje pohledávky za bankami v nominální výši 17 739,8 mil. Kč. Reálně Fond pojištění vkladů očekává výnos z těchto pohledávek ve výši cca 20 %. Zisk za loňský rok činil 527,0 mil. Kč, celkový objem finančních rezerv Fondu dosáhl ke konci roku 2010 částky 18 121,31 mil. Kč.

Z objemu finančních rezerv bylo 64 % spravováno prostřednictvím investičních manažerů a zbývajících 36 % bylo spravováno přímo Fondem. Finanční rezervy Fondu byly uloženy zejména do státních dluhopisů, a to jak krátkodobých, tak i středně a dlouhodobých příp. do repo operací s těmito dluhopisy.

I přes velice konzervativní složení investičního portfolia, které Fondu při správě prostředků nařizuje zákon, celkové zhodnocení portfolia dosáhlo za loňský rok 3,45 % p. a. Za dobu své existence vyplácel Fond náhrady vkladů v šestnácti případech, při kterých ke dni 31. 12. 2010 poskytl náhrady vkladatelům dvanácti bank v podobě dvanácti řádných a čtyř dodatečných výplat v celkové výši 25 467,57 mil. Kč

Kurzy

Kurzovní lístek: 6.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,290 24,410
USD 22,450 22,630
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články