Dodavatelé energií a jejich fígle. Příběhy z praxe

15. 6. 2014 – 21:49 | Energie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dodavatelé energií a jejich fígle. Příběhy z praxe
Někteří dodavatelé energií zkouší na své zákazníky různé fígle. Poučení spotřebitelé, kteří znají zákony nebo čtou náš časopis, se jim však umí bránit. Přečtěte si zkušenosti některých spotřebitelů využívajících služeb poradny sdružení dTest. Foto:SXC, Te | zdroj: NašePeníze.cz

Někteří dodavatelé energií zkouší na své zákazníky různé fígle. Poučení spotřebitelé, kteří znají zákony nebo čtou náš časopis, se jim však umí bránit. Přečtěte si zkušenosti některých spotřebitelů využívajících služeb poradny sdružení dTest.

Před měsícem jsem uzavřela s obchodními zástupci jednoho dodavatele energií dle jejich vyjádření "velmi výhodnou smlouvu" na dodávku elektřiny. Následně mi syn řekl, že smlouva není tak výhodná, jak slibovali obchodní zástupci. Smlouva je uzavřena na dva roky. Mám nějakou možnost z této smlouvy utéci?

Marie K.

Obecně podle občanského zákoníku lze v tomto případě odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Protože ukončení smlouvy s původním dodavatelem trvá zpravidla několik měsíců (po uplynutí výpovědní doby), umožňuje energetický zákon spotřebitelům odstoupit od smlouvy o změně dodavatele plynu či elektřiny uzavřené nejčastěji při podomním prodeji, a to bez nutnosti uvádět důvod a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do pěti dnů před zahájením dodávky energií. Další výhodou je, že pro dodržení lhůty k uplatnění práva odstoupit od smlouvy je dostačující, aby bylo písemné odstoupení odesláno poslední den této lhůty. 

Dodavatel plynu mě minulý týden informoval o chystaném zvýšení cen plynu. Já s tímto zvýšením cen nesouhlasím. Mám nějakou možnost, jak změnit dodavatele?

Roman V.

Ze zákona lze odstoupit od smlouvy o dodávkách elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvýší ceny či jinak změní podmínky smluv. Pokud dodavatel zákazníka na změnu podmínek či zvýšení cen a s tím spojené právo od smlouvy odstoupit upozorní nejpozději 30 dní před účinností chystané změny, může zákazník od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností změn či zdražení. Pokud dodavatel zákazníka včas a správně neinformuje, má zákazník stejné právo na odstoupení bez sankce, a to celé tři měsíce od účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny.

Oproti předchozímu roku mi byly dodavatelem elektřiny stanoveny téměř dvakrát vyšší měsíční zálohy na spotřebu. Je stanoven nějaký limit, který nemůže být překročen, nebo si dodavatel může výši zálohy stanovit libovolně?

Ondřej S.

Dle energetického zákona může dodavatel stanovit zálohy v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny na následující období. V případě, že jste odběratelem kategorie D, což znamená, že odběr elektřiny slouží pouze k uspokojování osobních potřeb vaší domácnosti, výše jednotlivých záloh nesmí přesahovat jednu dvanáctinu celkové platby odpovídající spotřebě za předchozí zúčtovací období.

Mám byt v nájmu a poslední vyúčtování spotřebované vody, které jsem obdržel, uvádí několikrát vyšší spotřebu, než jsem měl v předchozích letech. Mám podezření, že je vadný vodoměr. Je možné ho nechat překontrolovat? Bude vlastník bytu povinen mi náklady za ověření proplatit?

Roman H.

Máte možnost nechat si ověřit funkčnost vodoměru v jakémkoli autorizovaném metrologickém středisku. Doporučujeme přesvědčit se, že středisko má osvědčení o registraci od Českého metrologického institutu. Náklady na takové ověření spadají mezi drobné opravy bytu, tudíž je hradíte vy jako nájemce. V případě, že bude prokázáno, že vodoměr neuváděl správné hodnoty vody, máte nárok na opravu vyúčtování, které se bude odvíjet od spotřeby vody v předchozím srovnatelném období. 

V současné době ukončuji smlouvu s dodavatelem elektřiny. Co si pamatuji, vždy jsem hradila všechny zálohy i vyúčtování, přesto bych měla ráda v ruce doklad o tom, že mu nic nedlužím. Mám právo něco takového po poskytovateli žádat?

Kamila V.

Ano, máte. Požádejte písemně dodavatele o potvrzení skutečnosti, že po celou dobu trvání smlouvy byly všechny jím vystavené faktury řádně a včas uhrazeny. Současně jej vyzvěte, aby sdělil, zda vůči vám eviduje jiné nesplněné závazky, které případně mohly být i postoupeny třetí osobě. Kopii dopisu spolu s dodacími lístky bezpečně uschovejte pro případ, že by se někdo v budoucnu snažil vymáhat vám neznámé částky ze zrušené smlouvy. Pokud vás dodavatel přes výzvu nevyrozuměl, jde to k jeho tíži a vy nemůžete být v prodlení s jakoukoli úhradou.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články