Dotace na kotle jsou zpět. Co byste měli vědět

17. 3. 2017 – 8:15 | Bydlení | red | Diskuze:

Dotace na kotle jsou zpět. Co byste měli vědět
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Ministerstvo životního prostředí odstartovalo druhou vlnu kotlíkových dotací. Na výměnu až 35 tisíc starých kotlů půjde celkem 3,4 miliardy korun. Nově zavádí dotační stropy na nové zdroje či možnost podat žádost v elektronické podobě.

„Kotlíkové dotace jsou revolučním dotačním projektem, který se nám podařilo nejen vymyslet, ale i vydupat ze země. S Evropskou komisí jsme hledali a nakonec i našli způsob, jak z evropských peněz přímo podpořit domácnosti, což z evropských dotačních programů běžně nejde. Výměna starých kotlů za nové a ekologičtější v ČR je přínosem pro nás pro všechny, protože právě lokální topeniště se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podpora se nově nevztahuje na kotle čistě na uhlí a kombinované kotle s ruční dodávkou paliva, ale pouze na automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. „Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Snadno a jednoduše elektronicky

Administraci kotlíkových dotací zajišťují opět krajské úřady. Novinkou by měla být možnost zaslání žádosti v elektronické podobě. „Konkrétní podoba bude na samotných krajích. Obecně ale systém bude fungovat tak, že žadatel vyplní a odešle elektronický formulář žádosti a pak dodá žádost v listinné podobě na krajský úřad,“ vysvětluje ministr.

Ministerstvo bude ještě o využití možnosti podávat žádosti elektronicky se všemi kraji jednat. „Zároveň budeme usilovat o to, aby kraje lidem umožnily předfinancování kotlů nebo proplacení neuhrazených faktur od dodavatele, což by zásadně usnadnilo financování výměn občanům, kteří nemají na nový kotel našetřené prostředky. Systém těchto plateb již v první výzvě aplikoval například Královehradecký kraj a velice se osvědčil,“ říká ministr. Vyhlašování nových výzev pro kraje bude probíhat od 31. března do 28. dubna 2017.

„Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž nejen finančně, ale i administrativně ulevíme žadatelům a zároveň budeme moci z uspořených peněz podpořit výrazně více domácností. Znamená to totiž půl miliardy korun navíc do rozpočtu na výměny zdrojů,“ doplňuje Richard Brabec. Dotace na lepší zateplení střechy či půdních prostor však bude možné získat z programu Nová zelená úsporám.

Vyměnit starý kotel může každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, pokud nesplňuje požadavky 3. třídy podle normy EN 303-5. Lidé mohou získat v druhé vlně kotlíkových dotací opět až 127 500 korun na nový kotel. V druhé vlně jsou připraveny dotace k výměně až 35 tisíc kotlů.

„Nově jsme oproti první výzvě zavedli stropy na maximální výši dotace. Tím zajistíme, že kotle nebudou zbytečně předražené, ale na žadatele to zároveň nijak nedopadne. Díky zrušeným mikroenergetickým opatřením se totiž celkově sníží obnos, který žadatel bude muset financovat ze svého. Například u nejoblíbenějších kombinovaných kotlů je to až o 7 tisíc korun méně, které bude muset domácnost doplatit na výměnu s dotací,“ uvedl náměstek sekce evropských fondů ministerstva Jan Kříž.

Bonusy nejen pro nejznečištěnější oblasti

Ministerstvo chce k výměně kotlů motivovat především občany z oblastí s největším znečištěním ovzduší, kde dochází k opakovanému překračování limitů škodlivých látek. „Domácnosti v těchto prioritních oblastech automaticky získají bonus ve výši 7 500 korun,“ doplňuje Richard Brabec.

-Jana Zámečníková | Více na Hypoindex.cz

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,440
USD 22,380 22,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články