Dotace na podporu podnikání mohu ode dneška získat zemědělci

16. 2. 2010 – 14:14 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dotace na podporu podnikání mohu ode dneška získat zemědělci
Zemědělci mohou ode dneška žádat dotace, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Čeští zemědělci mají od dnešního dne možnost žádat o dotace pro rozvoj svých podnikatelských činností v agrární sféře. Ministerstvo zemědělství zahájilo dne 16. února 2010 další výzvy Programu rozvoje venkova (PRV).

Program má napomoci konkurenceschopnosti tuzemských podnikatelů v oblasti zemědělství, která je významně zasažena celosvětovou hospodářskou krizí.

 

Dotace jsou na tři programy

 

V rámci Programu rozvoje venkova byly dnes zahájeny tři výzvy s názvem Modernizace zemědělských podniků, Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Jejich cílem je posílení ekonomického potenciálu zemědělských podniků a vytváření nových pracovních míst ve venkovském prostoru. V rámci aktuálních výzev je možné čerpat finanční podporu v maximální výši 60 % z uznatelných nákladů projektu. Zemědělci mohou žádosti o dotace podávat v třítýdenním období od 16. února do 8. března 2010.

„Nejnovější výzvy z Programu rozvoje venkova napomáhají diverzifikaci podnikatelských aktivit v agrární sféře, čímž mají snížit nezaměstnanost venkovského obyvatelstva a zkvalitnit jejich životní podmínky. Každá z výzev má však svá specifika a napomáhá konkrétním skupinám zemědělců, proto je třeba se dobře informovat o podmínkách pro získání dotace,“ vysvětlil Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards, která tuzemským firmám poskytuje dotační poradenství. „Finanční podpora je určena zejména na rostlinnou a živočišnou výrobu, na zavádění nových technologií a výstavbu či modernizaci zemědělských zařízení,“ doplnil Fibingr.

Kromě uvedených projektů bude na konci února odstartována další výzva z Programu rozvoje venkova, tentokráte podporující zahájení činnosti mladých zemědělců. Dotace jsou určeny začínajícím podnikatelům z oblasti zemědělství, kteří nedosáhli věku čtyřiceti let a v agrární sféře podnikají poprvé. Žádosti mohou tyto subjekty posílat ode dne 23. února do 8. března 2010. Dotace do maximální výše 40 000 Eur mohou mladí zemědělci čerpat na investice v rámci výroby.

„Významným aspektem Programu rozvoje venkova je podpora začínajících podnikatelských subjektů, které se orientují na zemědělskou oblast. Mladí podnikatelé jsou tak motivování k zahájení agrárního hospodaření, čímž rozvíjí ekonomické možnosti venkovského prostoru. Z programu jsou podnikům poskytnuty finanční prostředky mimo jiné na nákup pozemků, zemědělských staveb i strojů,“ sdělil Václav Rusnok, specialista společnosti Renards na dotační poradenství v oblasti zemědělství.

Program rozvoje venkova České republiky, který je vypsán pro období 2007 až 2013, má přispět k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova. Program je založen na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Tato opatření mají zároveň napomoci k naplňování cílů Lisabonské strategie. Program rozvoje venkova navíc zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v České republice.
 

Modernizace zemědělských podniků

Komu je program určen - Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který podniká v zemědělské výrobě minimálně 2 roky a má minimálně 30% podíl příjmu ze zemědělské činnosti. Dále podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou.

Na co je program určen – Subjekty mohou čerpat dotace na stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a na stavby a technologie pro rostlinnou výrobu.

 

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Komu je program určen - Fyzické nebo právnické osoby, které podnikají minimálně 2 roky v zemědělské výrobě.

Na co je program určen - Subjekty mohou čerpat dotace na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, výstavbu a modernizaci bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu či na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

 

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Komu je program určen - Fyzické nebo právnické osoby, které splňují podmínky pro zařazení do
kategorie mikropodniků. Zaměstnávají méně než deset osob a roční obrat nepřekračuje 2 miliony Eur. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.

Na co je program určen - Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Subjekty mohou čerpat dotace na zakládání a rozvoj mikropodniků, výstavbu a modernizaci bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu či na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

 

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Komu je program určen - Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který nedosáhl věku 40 a zahajuje zemědělskou činnost poprvé.

Na co je program určen - Dotace je zaměřena na investice v rámci rostlinné a živočišné výroby, dále například v oblasti výroby osiv či produkci chovných plemenných zvířat, na nákup pozemků a staveb.
 

Kam dál?
- Dotaci na starší byt nebo dům mohou opět získat mladé rodiny
- Malé firmy mohou získat dotace na počítače? Jak na to?
- Firmy mohou získat finanční podporu na prezentaci v zahraničí

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články