Důchod od ledna vzroste díky zvláštnímu příspěvku

29. 9. 2009 – 3:22 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Důchod od ledna vzroste díky zvláštnímu příspěvku
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Minulou středu vláda rozhodla, že se zvýší zvláštní příspěvek k důchodu. A to od ledna 2010. Byla totiž splněna valorizační podmínka, kterou stanovuje zákon. Podle něj má vláda zvláštní příspěvek k důchodu zvýšit v případě, že úhrnný index cen v pravidelné veřejné hromadné vnitrostátní železniční a autobusové dopravě, za vnitrostátní telefonní služby a za tuzemské lázeňské nebo rekreační pobyty vzroste aspoň o 5 %. Tento ukazatel dosáhl růstu 6,6 %.


Zvláštní příspěvek k důchodu se zavedl v roce 2005. Je kompenzací za zrušení nebo omezování do té doby poskytovaných zvýhodnění účastníků odboje a osob účastných rehabilitace v oblasti dopravy (slevy z jízdného), telefonních služeb a lázeňských a rekreačních pobytů. Nárok na zvláštní příspěvek k důchodu mají příjemci starobního nebo invalidního důchodu z českého důchodového pojištění, v případě že mají upravený důchod jako účastníci odboje nebo byli soudně či mimosoudně rehabilitováni a splňují další stanovené podmínky a vdovy, nebo vdovci po těchto příjemcích důchodů. Nárok mají také příjemci starobního nebo invalidního důchodu, kteří se zúčastnili povstání v květnu 1945 (a vlastní o tom osvědčení podle zákona č. 357/2005 Sb.).

- Vyplatí se jít do předčasného starobního důchodu?
- Chce prožít důchod v zahraničí? Důchody z Česka se vyplácejí do 64 zemí světa!
- Důchody by měly od ledna 2010 vzrůst o 205Kč

Zvláštní příspěvek k důchodu je opakovanou pevně stanovenou měsíční částkou vyplácenou spolu s důchodem. Má různou výši v závislosti na tom, zda se jedná o poživatele starobních a invalidních důchodů, kteří se zúčastnili odboje či byli rehabilitováni, nebo zda jde o poživatele vdovských a vdoveckých důchodů po těchto osobách či poživatele starobních a invalidních důchodů účastníků povstání v květnu 1945.

Zvláštní příspěvek se tak podle rozhodnutí vlády ze 16. září 2009 zvýší:
•    z 2 500 na 2 676 Kč měsíčně,
•    z 1 250 Kč na 1 338 Kč měsíčně.

Zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu provedou plátci důchodů automaticky, tj. bez žádosti a nová částka bude součástí výplaty důchodů v lednu 2010.

Zvláštní příspěvek k důchodu není důchodem a platí pro něj jiná pravidla než pro zvyšování důchodů. O důchodech jako takových vláda stejný den rozhodla, že se zvyšovat nebudou, protože podmínky pro valorizaci nebyly splněny.

Spočítejte si:
Starobní důchod
Penzijní připojištění

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,440
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články