Důchodci v Česku zaplatí nájem, na jídlo jim stále zbývá pár korun

- Penze autor: red

Velká část českých důchodců se potýká s nedostatkem financí. Největší problém představují náklady na bydlení, které tvoří až 60 % jejich výdajů. A situace může být ještě horší, ceny nájmů totiž letí vzhůru. Podle Institutu důstojného stárnutí Češi vnímají jako největší překážku klidného stárnutí nedostupné bydlení.

Ilustrační foto

Ilustrační foto, zdroj: freeimages.com

Tento problém řeší zejména obce, které mají nedostatek volných malometrážních bezbariérových nájemních bytů. Přitom 57 % seniorů by podle dostupných údajů zvolilo jako nejvhodnější bydlení právě tuto variantu.

Nejohroženější skupinou jsou seniorky, které zůstaly samy a žijí v podnájmu. Jejich důchod v průměru nepřesáhne 11 tisíc korun a z této částky musejí uhradit nejen nájem, ale také jídlo a další položky nutné pro důstojný život. Přitom za bydlení dají až 60 % svých příjmů.

"V České republice chybí vhodné bezbariérové byty, především malometrážní. Po roce 1989 se většina obcí zbavila svého bytového fondu, který je významně pod evropským standardem. Zájemcům o rezidenční služby, jako je domov pro seniory, chybí často možnost výběru, aby žili v zařízení, které odpovídá jejich potřebám a možnostem," uvádí Olga Starostová z Institutu důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Důležitá je podle odborníků také větší podpora terénních služeb a posílení komunitní neformální péče pro seniory na obcích. Toto opatření by podle nich umožnilo seniorům zůstat co nejdéle ve svém původním bydlišti.

Podle Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení si většina důchodců přeje prožít závěrečnou část života ve svém původním bydlišti a přitom zůstat v kontaktu s rodinou. "Jedním z důležitých přání seniorů je touha dožít u sebe doma. Starší lidé neradi mění své zvyky, ani místa, na která jsou zvyklá, a nechtějí se loučit s lidmi, se kterými denně nebo velmi často komunikují. Opuštěním místa, kde žijí, mají pocit, že ztrácí část svobody, což může vést k odmítavému postoji k pobytu v domově důchodců nebo kdekoliv jinde, kde se dnes poskytují klasické sociální služby seniorům,“ komentuje situaci Karel Schwarz, předseda Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Odborníci se shodují, že jistým řešením může být zapojení obcí do dotačních programů na podporu komunitního bydlení seniorů, který také počítá s vytvářením terénních mobilních týmů sociálních pracovníků. Klíčové je podle nich také propojení sociální a zdravotní péče včetně posílení podpory rodinných pečujících.

Tagy: důchod peníze penze

Zdroje: MED,Institut důstojného stárnutí