Důchodové, penzijní i další pojištění zdraží kvůli antidiskriminačním zákonům

2. 3. 2011 – 21:00 | Pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Důchodové, penzijní i další pojištění zdraží kvůli antidiskriminačním zákonům
Evropský soudní dvůr (ESD) zrušil výjimku, která pojišťovnám umožňovala používat rozdílné pojistně matematické modely pro muže a ženy, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Důchodové a penzijní pojištění a další pojistné produkty, u nichž se jako jedno z kritérií pro výpočet pojistného rizika používá pohlaví, v důsledku pondělního rozhodnutí Evropského soudního dvora podraží.

V úterý o tom informovala mluvčí Asociace pojišťoven ČR Jolana Ackermannová.

"Toto rozhodnutí může mít bohužel nepříznivý dopad na klienty," poznamenal výkonný ředitel České asociace pojišťoven ČR (ČAP) Tomáš Síkora. "Pojistný trh tak možná částečně přijde o svoji 'pružnost' a konkurenceschopnost kvůli užšímu výběru produktů pro klienty," dodal Síkora.

Přechod na nový systém výpočtu pojistného rizika bude znamenat náklady navíc, které se zřejmě promítnou do cen produktů.

"Rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie budou zasažené zejména produkty důchodového a životního pojištění, u nichž se při výpočtu výše penzí zohledňuje průměrný věk dožití. Upravit se budou muset i produkty pojištění vozidel, u kterých se využívá pohlaví jako jedno ze segmentačních kritérií," uvedla Ackermannová hlavní pojistné produkty, kterých se změna dotkne.

"Rozhodnutí je v každém případě špatnou zprávou, a to i pro probíhající diskuse ohledně dalších antidiskriminačních opatření, především týkajících se věku," dodal Síkora.

Konkrétní dopady tohoto rozhodnutí však bude ČAP znát až po prozkoumání veškerých souvislostí.

Evropský soudní dvůr (ESD) zrušil výjimku, která pojišťovnám umožňovala používat rozdílné pojistně matematické modely pro muže a ženy s platností od 21. prosince 2012.(Více v článku: Evropský soud: Nižší pojistné pro ženy je diskriminace mužů )

ESD posuzoval stížnost belgické skupiny spotřebitelů Test-Achats, která si stěžovala, že rozdílné sazby pojistného mezi muži a ženami jsou diskriminující.

Pojišťovny totiž mají v současnosti výjimku, která jim používání různých pojistně matematických modelů umožňuje. V českém právu je tato výjimka zmíněna v tzv. antidiskriminačním zákoně. "V rozporu se zásadou rovného zacházení není použití pohlaví jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění," uvádí zákon.

 

Zákaz rozlišovat pojištěnce podle pohlaví může diskriminovat ženy

 

Ženy se dožívají vyššího věku, čímž mají z hlediska pojišťoven nižší riziko smrti, proto platí nižší pojistné. Zákaz rozlišovat pojištěnce podle pohlaví, který v úterý vydal Evropský soudní dvůr (ESD), tak může podle Petra Hájka z Generali pojišťovny vést k diskriminaci žen.

"Zatímco u pojištění motorových vozidel pojišťovna Generali nepřihlíží k pohlaví klienta, u vybraných rizik životního pojištění naopak logicky ano. Například ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. Z pohledu pojišťovny se tak u žen snižuje riziko smrti, které se jim promítá do nižší sazby pojistného pro jeho krytí. Pokud by se na základě rozhodnutí ESD musela zmíněná sazba zvýšit, nejednalo by se o diskriminaci žen, když je statisticky dokázáno, že se dožívají vyššího věku?" ptá se Petr Hájek, vrchní ředitel Product Management & Operations pojišťovny Generali.

Hájek tak oponuje úternímu rozhodnutí ESD, který běžnou praxi pojišťoven - tedy segmentaci pojištěnců podle pohlaví - označil za diskriminaci a proto ji zakázal. Nová pravidla, která pojišťovnám tohle rozdělování zakazují, by měla podle soudu začít platit od 21. prosince 2012.

"Na analýzu konkrétních dopadů tohoto rozhodnutí na pojistný trh je velice brzy. Pokud by začala opravdu platit, mohla by se v konečném důsledku dotknout pojištěnců napříč celým trhem. Do výsledné podoby sazeb vybraných druhů pojištění, které by na jejich základě musely projít úpravou, by se kromě změn jednotlivých tarifů mohly promítnout i úpravy souvisejících pojistných podmínek, smluv a tiskových či marketingových materiálů," poznamenal Hájek.

"Jste-li žena žijící na území Evropské unie a plánujete si zřídit životní pojistku, raději si pospěšte, pojistné pravděpodobně poroste," doporučuje Roger Gascoigne, partner společnosti KPMG Česká republika.

Historie pojišťovnictví ukazuje, že vedle věku je pohlaví tím nejdůležitějším rizikovým faktorem, který je potřeba vzít v úvahu při určování průměrné délky dalšího života. "Pokud ovšem nemůže být pohlaví bráno při kalkulaci pojistného v potaz, znamená to, že pojistitelé budou nuceni přistoupit k vyšší ´úrovni nejistoty´, což nevyhnutelně povede k růstu ceny pojistného úplně pro všechny – pro muže i pro ženy – v závislosti na produktu. Celkový nárůst pojistného se tak stane cenou za rovný přístup k pohlavím, kterou budou v konečném důsledku muset zaplatit koncoví pojištěnci," varuje Gascoigne.

Dalším z důsledků takzvaného rovného přístupu pak podle Gascoigne bude, že v závislosti na cenové politice pojistitelů si lidé ve vyšších rizikových kategoriích budou sjednávat pojištění častěji než lidé z nižších rizikových kategorií. "Fenomén této ´antiselekce´ je určitým morálním hazardem pojistitelů, navíc kvůli němu pojišťovny budou muset vyvinout mnohem sofistikovanější a dražší nástroje risk managementu," tvrdí Gascoigne.

-Jiří Táborský, Filip Sušanka | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články